5g: Hej Sverige – Om att känna sig hemma i ett nytt land

”Vi var unga, våra föräldrar var unga, våra förfäder hade betytt noll och intet för den svenska historien, våra efternamn kunde inte stavas, än mindre uttalas.” Med det citatet ur Mikael Niemis bok Populärmusik från Vittula börjar Emilia Pettersson och Celia Cox sitt seminariepass. De är utbildare från stiftelsen Friends och besöker många skolor i sitt arbete att stärka arbetet mot diskriminering.

Projektet ”Hej Sverige” startades för att skapa berättelser och förmedla ungas röster om flykt och att känna sig hemma i ett nytt land. För att tala om inkludering måste vi tala om det system som exkluderar, vi måste tala om rasism säger de.

Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet och religion är den vanligaste formen av diskriminering i Sverige enligt DO. Enligt en forskningsrapport från Göteborgs Universitet löper elever som invandrat till Sverige 4 högre risk att utsättas för mobbning. Skolans uppdrag är att aktivt förebygga diskriminering. Hur det är i realiteten varierar mycket. Ofta ser inte personal i skolan att det inte finns en samsyn för hur man som vuxen agerar mot diskriminering.

Emilia och Celia beskriver rasism som fördomar plus makt; det är något som görs och en effekt snarare än en intention. Att vara utsatt kan få en rad konsekvenser, bland annat att rasismen internaliseras eller till självsegregering.

För att få bukt med det här föreslås från Friends att man börjar med att vända blicken mot sig själv och sin verksamhet. Var normkritisk, lär barnen om privilegier, strukturer och system som förtrycker, skapa en samsyn inom personalgruppen!

Ladda ner presentationen