5b: Integration och inkludering från födseln

Integration på babyspråk!

Genom Svenska med baby som startade 2012 har många nyanlända mammor lyckats bryta isolering och utanförskap. Och för många infödda svenskar har träffarna blivit ett sätt att få nya vänner och lära sig mer om det land de själva lever i. Idag är trycket på verksamheten så stort att Svenska med baby inte kan ta emot alla som vill vara med.

– Jag är förälder till två små killar. När jag var hemma med min första son insåg jag hur segregerat vi lever i Sverige. Jag har bott utomlands, men hemma i Sverige umgicks jag bara med personer med samma bakgrund som jag själv. Så jag började fundera – var det den värdegrunden jag ville ge min son? Jag bestämde mig för att förändra mig, men i mitt område träffade jag nästan ingen med någon annan bakgrund. Så fick jag höra talas om Svenska med baby. Så jag åkte till Alby, där jag aldrig tidigare varit. Och efter min första träff kände jag direkt att detta var vad jag letade efter!

Det berättar Caroline von Uexküll som för några år sedan började som volontär. I dag är hon verksamhetsutvecklare på Svenska med baby, en ideell organisation med verksamhet över hela landet.

Svenska med babys mål är att genom sociala nätverk erbjuda småbarnsföräldrar föräldrastöd, samtidigt som organisationen bryter segregation och skapar möjligheten för deltagarna att träna svenska.

Verksamheten vilar på fyra ben, nämligen:

• Sociala nätverk.
• Samhällsinformation.
• Föräldrastöd.
• Språkträning.

Nashua Mouaid är samordnare från Svenska med baby, vilket innebär att hon håller ihop 27 grupper i 20 kommuner runt om i Sverige:

– Det som lockade mig var att skapa mötesplatser för nya och etablerade svenskar. Idag är jag runt i många kommuner och träffar nyblivna föräldrar, bland dem många som flyttat till ett nytt land och en ny kultur, berättar Nashua Mouaid.

Verksamheten är uppbyggd på att deltagarna träffas en gång i veckan, trettio gånger per år. Målgruppen är föräldrar (det blir dock nästan uteslutande mammor) med barn upp till två år. Det är gratis, utan krav på föranmälan. Arbetet stöds av externa finansiärer och lokala medarrangörer som hjälper till med lokal mm. En gång i månaden ordnar man också familjelördagar då barn upp till sju år deltar. Vid dessa tillfällen brukar det också vara en jämn fördelning mellan män och kvinnor.

– För många mammor är grupperna ett sätt att få nya nätverk och kontakter i det svenska samhället. Vi brukar till exempel ordna karriärseminarier som är väldigt populära. Sen ordnar vi också stadsvandringar och till exempel besök i riksdagen, fortsätter Nashua Mouaid.

Läs mer:
Svenska med baby

Ladda ner presentationen

På bilden, från vänster:
Nashua Mouaid, Caroline von Uexküll