4b: Socialtjänstens barnrättsansvar för barn i migration (film)

Susann Swärd, verksamhetschef på Rättighetsfokus, om hur artikel 22 om flyktingbarns rättigheter kan tolkas inom socialtjänstens uppdrag.

Ladda ner presentationen