1d: Sammanfattning av seminariet Championing children’s rights in Europe

– is the EU a help or a hindrance?

Seminiaret introducerades av Jana Hainsworth, generalsekreterare för Eurochild, ett nätverk av barnrättsorganisationer som arbetar med att påverka EUs lagstiftning. Jana berättade om att EU har som ett mål i sin grundlag att stärka barnets rättigheter, att EU har antagit många instrument som håller barnrätten högt och även avsätter medel för att stärka barns rättigheter. Men det finns också svårigheter att få gehör för dessa frågor, framförallt idag när det gäller just migration och asylfrågorna.

Därefter berättade två representanter från Central Union for Child Welfare i Finland, som berättade om situationen för ensamkommande barn i Finland och vilken utmaning det var där när antalet 10-dubblades 2015.

Avslutningsvis talade en representant för Barnombudsmannen om hur EU:s asyllagstiftning påverkar Sveriges lagstiftning och vad som är på gång inom EU vad gäller ett nytt gemensamt europeiskt asylsystem.

Ladda ner presentationen från Eurochild

Ladda ner presentationen från Finish Central Union for Child Welfare