Barn i ekonomisk utsatthet väckte stort intresse

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till social trygghet, en skälig levnadsstandard, lek, vila och fritid. För barn som lever i ekonomisk utsatthet ser verkligheten dock annorlunda ut.

Inte många stolar stod tomma när dörrarna stängdes till seminariet som handlade om ekonomisk utsatthet och vad kommuner kan göra för barns rätt till inkludering.

Anders Trumberg från enheten för hållbar utveckling i Örebro kommun inledde med att redogjorda för situationen i kommunen, där en kartläggning visar att 4189 barn lever i ekonomisk utsatthet.

Sedan 2012 har kommunen arbetat med en metod för att komma till rätta med problemen, med tydliga delmål och ett huvudmål: att halvera andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll till år 2020. Förutom att barnen får en bättre livssituation lyfte Anders Trumberg även den ekonomiska vinningen:

– Kommunen kan spara mycket pengar i framtiden genom tydliga insatser för barn. Vad kostar exempelvis ett barn som får gå om en klass? Det kanske kan verka cyniskt, men det är argument som biter.

Majblomman arbetar för en kostnadsfri skola
På seminariet talade även Lena Holm, generalsekreterare för Majblommans riksförbund. Majblomman driver opinion för att förbättra barns villkor, arbetar för barns rätt till en kostnadsfri skola och barns rätt till kvalitetssäkrad verksamhet även på skollov.

– Är det så att barnkonventionen tar lov också? Nej, så är det ju såklart inte. Kommunen har ett jättestort ansvar att följa skollagen och arrangera kostnadsfria och kvalitetssäkrade aktiviteter vid alla skollov, sa Lena Holm.

Majblommans undersökningar visar dock att antalet kommuner som arrangerar kollo, läger och andra sommarlovsaktiviteter har minskat de senaste åren – något som oroar Lena Holm:

– Det är viktigt att kommunen lyfter frågan till den högsta politiska nivån!

Läs Örebro kommuns handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Läs Majblommans aktuella rapporter