Vinnare av Stora Priset

Det var två glada, stolta och rörda pristagare som tog emot årets Stora Pris i kongresshallen på tisdagseftermiddagen. Barnrättsbyrån, genom generalsekreteraren och grundaren Elin Wernqvist och Cecilia Kjellgren fick priset, utdelare var Stiftelsen Allmänna Barnhusets ordförande Ann-Marie Brodén och generalsekreterare Cecilia Sjölander. Utöver den stora äran tilldelas pristagarna även 100 000 kr vardera att skänka till valfri verksamhet.

Först upp på scenen var Familjerättsbyrån och Elin Wernqvist. Barnrättsbyrån startade 2011, till en början som ett projekt inom Ersta diakoni, men sedan ett drygt år tillbaka står de på egna ben. Barnrättsbyrån arbetar med stort engagemang för att hjälpa barn i de allra mest utsatta situationerna att orientera sig i djungeln av myndigheter och organisationer.

– Vi vill bemöta barn som människor och inte problem, berättade hon från scenen.

– Vi försöker att, tillsammans med barnet, kika över barnet och se systemet det befinner sig i, vilka tillgångar finns behjälpliga? Vilka administrativa och juridiska möjligheter finns för det här barnet? Sedan försöker vi hjälpa till med det.

– Pengarna har vi tänkt ska gå till vår verksamhet, och fokusera på barn på flykt.

Cecilia Kjellgren var näst på tur upp på scenen. Cecilia Kjellgren har arbetat med socialt arbete sedan början av 80-talet. Sedan start har hon engagerat sig för utsatta barn och hon har arbetat mycket med frågor som rör fysisk misshandel och sexuella övergrepp. Under många år arbetade hon praktiskt, men succesivt ville hon fördjupa sin kunskap och få möjligheten att pröva och värdera olika modeller och verktyg, så hon sökte sig till akademin och forskningen. På scenen berättade hon bland annat om ett projekt hon arbetar med nu som rör förskolebarn som utsätts för sexuella övergrepp.

– Jag undersöker erfarenheter från föräldrar och personal där en professionell begått övergreppen, vad det innebär för de berörda. Vi får mycket insikter om komplexiteten i de här fallen, och försöker göra det bättre för barnen, sade Cecilia Kjellgren.

Hon berättade också att prispengarna ska gå till Maskrosbarns verksamhet, men också till ett projekt på Filippinerna.

Så här löd juryns motiveringar:
Cecilia Kjellgren tilldelas Stora Priset 2016 för sitt stora engagemang och sin förmåga att sprida kunskap om barns utsatthet för fysisk misshandel och sexuella övergrepp. Hon har med rötter i det sociala arbetets praktik fortsatt som forskare och hittat kunskapsbaserade arbetsmetoder som bidragit till att barns utsatthet minskat. Under hela sin yrkeskarriär har hon genom sin starka drivkraft, medkänsla och professionalitet visat på vikten av att uppmärksamma de här barnen, och hur samhället kan erbjuda dem skydd och behandling.

Barnrättsbyrån tilldelas Stora Priset 2016 för deras unika och modellskapande arbete att utveckla landets första barnrättsbyrå. För att de med starkt engagemang synliggjort barnets rättigheter och de brister som finns i vård-, omsorgs- och rättssystemet. Barnrättsbyrån har utvecklat och stått fast vid att konsekvent stå på barnets sida och att arbeta enbart på uppdrag av det enskilda barnet. De har en orubblig övertygelse om att synen på barnets rättigheter kan förändras.