Koll på soc – att nå ut så att unga fattar!

För de flesta barn är socialtjänsten något praktiskt taget okänt. Alla vet hur de ska göra om någon skadar sig, men om det till exempel uppstår problem hemma vet få unga vart de ska vända sig, visar Barnombudsmannens årsrapporter.

Men nu ska de bli ändring på den saken. Med hjälp av den nya webbplatsen www.kollpasoc.se (klar våren 2016) ska barn och ungdomar inte bara få information, utan också möjlighet till samtal och kontakt om svåra frågor.

– Det handlar om att göra socialtjänsten tillgänglig. Barn ska få tillgång till information och kunskap som gör att de kan få större inflytande över sina egna liv, det som på engelska kallas empowerment, berättar Anna Ekström som är projektledare på Barnombudsmannen.

Varför heter det då kollpåsoc? Svaret är enkelt: alla unga säger soc, utan att det ligger något negativt i uttrycket. På www.kollpasoc.se finns fyra olika temaområden där ungdomarna kan leta sig vidare: ”När det är jobbigt hemma, ”När du gör saker som inte är bra för dig själv”, ”När du inte kan bo kvar hemma” och Ny i Sverige”.

www.kollpasoc.se har tagits fram med hjälp av intervjuer med 150 barn och ungdomar som har egen erfarenhet av socialtjänsten. Webbplatsen är framför allt anpassad för mobilen, eftersom det är det verktyg de flesta unga använder sig av.

– När vi frågade barnen hur de idag får fram information så blev svaret oftast att de googlade, berättar Emma Forssell som är jurist på Barnombudsmannen.

Viktigt för dem som tillfrågades var att de skulle kunna få information utifrån sin egen situation och att materialet fanns tillgängligt i olika format (text, bild, film) En annan viktig sak som efterfrågades var möjligheten att ”provprata” och att kunna säga saker anonymt.

– Många barn vill i förhand veta vad som händer om de berättar något, därför är detta väldigt viktigt, fortsätter Emma Forssell.

Webben hjälper också till att förklara krångliga, men viktiga juridiska uttryck. Det går till exempel att skriva in ord som ”vårdnadshavare” och få en förklaring vad det innebär. Det finns också intervjuer med socialsekreterare och jurister som förklarar komplicerade begrepp.

Under arbetets gång upptäcktes hur svårt det faktiskt är att få information om hur man kontaktar soc i sin egen kommun. Inte sällan var material för barn blandat med information riktad till vuxna. På kollpåsoc finns nu kontaktuppgifter till cirka 200 kommuner (snart hoppas man ha med alla) där man genom att skriva in sin egen kommuns namn får fram kontaktuppgifter.

– Webben är ett första steg. Nu hoppas vi att fler ska jobba vidare med det material vi tagit fram och använda det på olika sätt, fortsätter Anna Ekström.