Nu öppnar vi anmälan till Barnrättsdagarna 2016!

Nu är det dags att ta tag i frågan om hur praktiken påverkas när FN:s konvention om barnets rättigheter blir svensk lag. Den 12-13 april 2016 träffas vi återigen på Conventum i Örebro. Den här gången för att diskutera barnkonventionen som lag i praktiken.

Hur förändras Sverige när barnkonventionen blir lag

BARNRÄTTSDAGARNA 2016: barnkonventionen som lag kommer att påverka barns och ungas vardag och vilka krav som ställs på yrkesverksamma för att genomföra barns rättigheter. Vi kommer att fokusera på de förändringar som måste till för att tillämpa artiklarna i barnkonventionen.

Övergripande frågeställningar för konferensen är vilka förändringar som kommer att krävas inom olika samhällssektorer för att leva upp till Barnkonventionens stärkta ställning som lag och vilka praktiska konsekvenser detta får inom olika yrken och på olika nivåer, exempelvis inom förskola, skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och rättsväsende.

Programmet innehåller kunskap, metoder och idéer kring hur vi kan arbeta både förebyggande och vidta åtgärder. Barnrättsdagarna är en mötesplats där deltagarnas egna kunskaper och möjligheten att utbyta erfarenheter är viktiga inslag.

Vi kommer lyfta ämnen så som;
  • Vad händer när den nationella lagstiftningen strider mot folkrätten?
  • Resultaten av barnrättighetsutredningen
  • Barns rättigheter kontra föräldrarätten – blir det någon skillnad?
  • Blir det någon skillnad för barn på flykt?

Bland talarna finns Elisabet Näsman, professor i sociologi, Uppsala universitet, Anna Kaldal, docent i processrätt, Stockholms universitet, Lars H Gustafsson, barnläkare, Mikaela Hagan, tematisk rådgivare, Rädda Barnens Sverige program och Henry Ascher, barnläkare och professor, Göteborgs univeristet.

Vi kommer få ta del av internationella goda exempel och utmaningar. Barnkonventionen är nu närmare än någonsin att bli en del av svensk lagstiftning. Enligt artikel 4 i barnkonventionen ska staten vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra barnets rättigheter. För vissa rättigheter ska staten till och med vidta åtgärder till det yttersta av sina tillgängliga resurser.

Inför Barnrättsdagarna 2016 vill vi att deltagarna ska kunna bygga sitt eget program i så stor utsträckning som möjligt. Programmet består därför till stor del av valbara seminarier.

Under fliken Program kan du ta del av hela programmet och här kan du ladda ner programmet som pdf.

Sista anmälningsdag: 31 mars 2016
Datum: 12-13 april 2016
Pris: nu 2300kr ex. moms
från 15/1-16: 2600 kr ex moms
Plats: Conventum i Örebro