Nu är det dags för ett trygghetslyft!

Varje år utsätts 60 000 barn och unga för mobbning. Det är en siffra som varit oförändrad de senaste tjugo åren. Därför anser Friends att det nu är dags för ett Trygghetslyft i skolan.

Enligt en enkätundersökning som Friends gjort bland drygt 35 000 skolelever ser de vuxna i skolan inte vad som händer mellan eleverna. Fyra av tio menar att skolpersonalen inte agerar eller väljer att inte se när barn utsätts för mobbning och påhopp. Skolpersonalen har en annan bild. Nio av tio uppger tvärtom att de är bra på att upptäcka och ingripa om något händer. Skoleleverna anser även att vuxna ofta förminskar problemen eller går emellan och bestämmer om det är fråga om en konflikt eller skoj, snarare än mobbning.

–Jag brukar fråga mig själv ”skulle jag acceptera det här på mitt jobb?”, säger Carolina Engström, en av föreläsarna. Då blir det ofta tydligt att vi accepterar saker bland barn som vi aldrig skulle göra själva.

Även om lagstiftningen på skolområdet är tydlig märker barn av att två av tre skolor (enligt en SIFO-undersökning) brister i sitt trygghetsarbete. Oftast är det bristande samsyn eller ett gemensamt förhållningssätt som saknas.Skolpersonalen har inte samma gränser för vad som är okej och inte. De är inte överens om vad som räknas som en kränkning, vad som är jargong och när de förväntas agera. Det här känner barn av och det leder i vissa fall till att barn öppet kränker andra inför personal de vet inte kommer att bry sig.

Ibland tenderar vuxna även att devalvera barnets upplevelser genom att säga saker som ”Men det var säkert inte illa menat” eller ”Ja, men igår var det ju du som…”. De tolkar situationen utan att lyssna till barnet.

– Skolan har ofta ett individcentererat förhållningssätt, säger Carolina. Man skjuter över målet, ser inte mönster som kan finnas i en grupp eller struktur på skolan. Skulden läggs på individen. Oavsett om det drabbar den som är utsatt eller mobbaren.

Eftersom tidigare satsningar mot mobbning på skolområdet inte minskat kränkningarna, anser Friends att det nu är dags att satsa 650 miljoner på ett Trygghetslyft.

– Mobbning är en av anledningarna till att 50 barn och unga varje år tar livet av sig, säger Jacob Flärdh Aspegren. Vi vet att psykisk ohälsa följer med genom livet. Mobbning är även en vanlig orsak till avhopp på gymnasiet. Det får långtgående konsekvenser både för samhälle och individer.