”Har du någon gång lagt upp sexiga bilder eller filmklipp på nätet?”

Maria NymanMaria Nyman från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, berättar att ungefär tio procent av svenska ungdomar mellan 13 och 25 år någon gång lagt ut en ”sexig” bild eller film på dig själv på nätet.

– Vi ser att tio procent är ganska många! Det finns ungefär en och en halv miljon unga i den här åldersgruppen. Vi ser också könsskillnader, det skiljer lite grann mellan tjejer och killar. Men inte jättemycket. Vi ser framförallt skillnader mellan unga som inte identifierar sig som heterosexuella.

Varför det är så här framgår inte av MUCF:s undersökning. Men Maria förklarar att det kan handla om att man av andra skäl kan behöva använda nätet för att söka sexuella kontakter.

Undersökningen visar också att andelen som har lagt ut sexiga bilder på sig själv har minskat mellan 2009 och 2012.

– Vi vet att unga lär sig att hantera internet allt bättre. Man har lärt sig att hitta hur man blockerar eller begränsar sin vänkrets, berättar Maria och förklarar att det finns mycket som talar för att unga kan hantera stora delar av nätet.

En del av de unga MUCF mött i sina fokusgrupper har sagt att ”man kan inte lägga ut vad som helst om man har vuxna vänner”. De vuxna kontakterna på sociala medier gör att de unga tänker två gånger innan bilden hamnar på nätet. Maria berättar också att många av ungdomar berättar att det är bra att det finns vuxna på nätet.

– Tio procent är det bra eller dåligt? Vad tycker ungdomarna själva? Är det här bra eller dåliga erfarenheter? fortsätter Maria.

Och här finns det en tydlig skillnad mellan tjejer och killar. Det är betydligt fler tjejer som hade negativa erfarenheter av att publicera sexiga bilder på sig själv. Samma sak gäller för om någon annan har försökt att få de unga att mot sin vilja prata om sex eller att skicka bilder på sig själva. Där är skillnaden mellan tjejer och killar stor. Tjejer är mer utsatta för den typen av frågor och förslag. Det är också fler av dem som inte definierar sig som heterosexuella som anger att de fått den här sortens frågor.

– Det är inte ok att 50 procent av tjejerna lever med att man får sexuella förslag mot ens vilja.

Alla som får frågan om sexuella förslag är inte utsatta. Det är inte samma sak som att vara ett offer. Det finns många unga som säger att ”jag struntar i det”, ”jag klickar bort”. Men många unga möter det här ensamma. De måste själva veta var gränserna går och på vad som är rätt och fel, berättar Maria. Hon förtydligar också att de som sedan svarar på förfrågningarna inte alls är många och bland dem är det också relativt många killar.

Maria fortsätter berätta att medan internetanvändningen ökar så ökar inte andelen unga som har sex mot ersättning. Enligt Maria är det en mängd faktorer som påverkar att en ung person har sex mot ersättning men internet har inte så mycket med det att göra.

MUCF har också ett uppdrag att förebygga hot kränkningar och trakasserier bland unga på nätet. Uppdraget har bland annat resulterat i en rapport om nätkränkningar, en juridisk guide om hat på nätet, en lärarhandledning och ett metodmaterial om unga, sex och internet .

Det som unga upplever som mest kränkande på nätet är att bli utsatt för hot om våld, att någon publicerar nakenbilder eller bilder med sexuellt innehåll eller identitetsstöld till exempel att få ett personligt konto kapat. Maria berättar också att tilliten till rättsväsendet är begränsad. Unga tror inte att det skulle vara någon idé att anmäla. Många vet att kränkningar är olagligt men förtroendet är lågt och unga tror inte att det skulle hända något om man anmäler.

Ett antal punkter är viktiga att tänka på:
• Många unga har accepterat situationen och lärt sig hantera den
• Överdrivet fokus på riskerna kan vara skuldbeläggande
• Unga pratar helst med jämnåriga vänner
• Prata om gränssättning, det är bättre att filtret sitter i huvudet än i datorn
• Var inte fördömande
• Kom ihåg killarna
• Våga fråga