Har ALLA barn i Sverige samma rättigheter?

Har ALLA barn i Sverige samma rättigheterMyndigheter bemöter barn olika
Barn bemöts olika av svenska myndigheter. Rasism och diskriminering gör att många barn inte får de insatser som de har rätt till. Det ser Skåne stadsmission dagligen i sitt arbete med utsatta människor i Malmö.

Det finns 17 000 ”fattiga” barn i Malmö. Det är de barn som finns i systemet och är kända. Sen finns det barn som lever utanför samhällets trygghetssystem.

– Alla människors lika värde säger de allra flesta av oss stå för. Det är vackra ord, men om man inte kopplar orden till faktiska rättigheter och konkreta åtgärder betyder de ingenting, inleder Johanna Saunders, socialchef vid Skåne stadsmission.

Ett av projekten går under namnet Unga Forum. Det är till för barn och unga upp till 25 år och deras närmsta nätverk.

– Barnet är vår uppdragsgivare men för att barnet ska må bra behöver också föräldrar stöd, berättar Johanna Saunders.

I Unga Forum jobbar socionomer och jurister utifrån ett helhetsperspektiv. De bistår barn och deras föräldrar i kontakter med socialtjänsten, skolan, sjukvården och de myndigheter som är del av asylprocessen. De har öppna verksamheter där människor kan mötas för social gemenskap. De ger också akut hjälp som mat och kläder.

Dåligt bemötande i vården
Många hör av sig och säger att de får ett dåligt bemötande av vården. I sådana situationer kan Unga Forum hjälpa till.

Kollegan Liv Palm berättar om en 17-årig flicka från Somalia som önskade hjälp med att boka tid på vårdcentralen för att hon hade blivit dåligt bemött där tidigare.

– När vi ringde frågade personen i receptionen om flickan har slöja, vilket inte har något med hennes stukade fot att göra.

De märker att det finns olika måttstockar för vad som är ok levnadsvillkor beroende på vilken grupp eller bostadsområde ett barn tillhör. De märker också att deras arbete gör skillnad.

– När våra klienter söker hjälp på egen hand får de avslag. Men när vi griper in får de hjälp.

Här är Skåne stadsmissions rekommendationer till våra myndigheter:

• Lyssna – var lyhörd.
• Ställ frågor
• Lita på det barnet – eller föräldern – säger.
• Ha samma riktlinjer för bemötande, bedömning och åtgärder för alla barn.
• Ha mod: Våga vara obekväm och säga ifrån när något inte är ok.
• Samarbeta med andra aktörer för klientens bästa.