”Sverige ska vara ett bra land för barn att växa upp i!”

DSC_0165Barnrättsdagarnas andra och avslutande dag bjöd på ett besök av barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér som berättade om regeringens arbete med barnrättsfrågorna.

–Sverige ska vara ett bra land för barn att växa upp i! Att göra barnkonventionen till lag är ett viktigt steg för att nå dit, sa hon. Redan efter sommaren kommer arbetet att inledas på några områden.

När FN:s barnrättskommitté nyligen granskade Sverige konstaterades att vi är ledande på många områden men också att det finns en hel del mer att göra – särskilt för barn i utsatta situationer. Bland annat har barnrättskommittén uttryckt oro för de ökande klyftorna mellan barnfamiljer, sa Åsa Regnér.

–Barn har olika rättigheter beroende på var de bor i landet. Skillnaderna är för stora, framförallt när de behöver stöd av samhället. Det behöver vi ta tag i!

När det gäller kränkningar och trakasserier i skolan – temat för årets barnrättsdagar – konstaterar barnrättskommittén att skolor fungerar olika bra och att barn med funktionsnedsättning är extra utsatta i skolan.

–Regeringen vill satsa på att förbättra kvaliteten i undervisningen, öka lärartätheten och stärka elevhälsan.

Åsa Regnér berättade att hon haft förmånen att få möta några av de barn och unga som medverkat i Barnombudsmannens arbete med kränkningar och trakasserier i skolan. De vittnade om att vuxna inte alltid har koll på barns rättigheter och sina egna skyldigheter att tillgodose dessa.

Socialtjänsten är ett annat område på barnministerns bord där Sverige står inför stora utmaningar.

–Jag hoppas att flera förslag som vi lägger idag i vårbudgeten kan gynna barn och deras familjer så att de kan få den uppmärksamhet som de förtjänar i svåra situationer, sa Åsa Regnér.

Avslutningsvis bjöd Åsa Regnér in till dialog.

–Vi behöver en tät dialog med er experter som jobbar praktiskt med barnrättsfrågorna.