Barnrättsperspektiv i idrotten

Efter att ha ägnat mycket tid åt barns och ungas situation i skolan under förmiddagen bjöd Friends in till en workshop för att prata hur vi kan förebygga och motverka diskriminering och trakasserier på fritiden – i idrottens värld.

Friends projektledare Anna Eliasson tar deltagarna genom olika scenarier som diskuteras i mindre grupper. Första scenariot utgår från barnrättsperspektivet och tanken att vi ska se till individens bästa – hur gör man det på ett bra sätt inom idrotten, som ofta bygger på ett kollektiv? Diskussionerna landar i tre konkreta råd:

– Engagera fler ledare i varje grupp/lag! Det behöver inte vara en idrottsledare utan kan lika gärna vara en social ledare. Den sociala ledarens uppgift ska bara vara att se till att laget har en bra sammanhållning, att ingen hamnar utanför och att det är en schysst jargong i laget.

– Ge alla barn positiva förstärkningar på varje träning och match.

– Fokusera på barnets prestation utifrån den egna nivån, inte på resultat!

Det andra fallet utgår från en verklig händelse förra sommaren då två kortklippta tjejer blev anklagade för att vara killar av motståndarlagets tränare på en viktig fotbollsmatch – hur ska idrotten agera i ett sådant fall? Även här listades snabbt ett par förslag:

– Markera direkt på plats att det inte är okej. Ta diskussionen vidare i handlingsplaner för den egna klubben och förbundet.

– Fundera på om sporten är redo för mixade lag. Kan vi bryta normen, eller måste det alltid vara indelat i killar respektive tjejer?

Det sista scenariot handlar om hur man kan göra alla barn delaktiga i beslut inom idrotten och vad som kan hända om barnen tycker annorlunda än de vuxna ledarna?

– Ge barnen ansvar att till exempel hålla i uppvärmningen eller hjälpa tränaren.

– Använd bikupor och andra kreativa sätt för att till exempel komma fram till vilka cuper barnen vill vara med i eller vara delaktiga i andra beslut som rör laget.

– Sätt tydligare ramar. Förklara för barnen vad som gäller och varför. Lyft barnens idéer och förklara om de inte går att genomföra