Varför räcker det inte att vara tolerant?

Gülsen Uz, projektledare från RFSL ungdom, berättar att RFSL Ungdom satsar på skolan. De vill ha en tryggare skola för alla, och särskilt för HBTQ-personer.

Projektet Nätverket för normkritiska skolgrupper är inne på sitt andra år. Projektet stödjer och stärker gymnasielever som engagerar sig eller är intresserade av HBTQ-rättigheter, antirasism eller genusfrågor.

Diskrimineringskartan.se är en ny satsning som kartlägger var kränkningar i skolan sker. Elever, och andra, rapporterar in till RFSL när till exempel hatbrott eller homofoba kränkningar sker. Den är nationell.

Gülsen Uz beskriver det som kallas för toleranspedagogik. Den bygger ofta på välvilja, och ger normpersonen tolkningsföreträde att definiera, värdera och resonera kring normbrytaren. När normpersonerna får det här utrymmet att välja om de vill tolerera eller inte, stärks deras makt. Det är normbrytaren som är problemet, inte de ojämna maktförhållandena.

Toleranspedagogiken leder till särbehandling och uteslutning, den utgör en grogrund för kränkningar och tvingar fram en tacksamhetsskuld.

RFSL Ungdom förespråkar istället ett normkritiskt förhållningssätt. Det handlar om att vara kritisk mot samhällets diskriminerande normer. Normkritik bidrar till en tryggare skola där varje elev synliggörs och kan delta på lika villkor.

Avslutningsvis uppmanar Gülsen Uz elever som vill vara en del av projekten och alla andra som vill ha kontakt med RFSL:s projekt att höra av sig!