Våga ifrågasätta vuxennormen!

normkritik som verktygNormer hindrar barn från att behandlas som individer och fullvärdiga medborgare. De bidrar också till kränkningar och övergrepp.

Sara Thiringer och Mimmi Thorneus från Rädda Barnens ungdomsförbund guidade seminariedeltagarna i hur normer fungerar och på vilket sätt de ger upphov till kränkningar. Genom rollspel och grupparbeten visade de hur vi ständigt värderar människor olika utifrån våra normer och vad det leder till.

– Makt och ansvar behöver synliggöras om kränkningar av barns rättigheter ska tas på allvar, säger Sara Thiringer.

Deltagarna fick fundera över hur både en typisk 15-åring och en typisk 45-åring är. Kontrasten blev tydlig. Medan 15-åringen beskrevs som självupptagen, trött och beroende av sin telefon, kläddes 45-åringen med egenskaper som ansvarstagande, stressad och karriärsfixerad.

– Det är precis så här som maktordningen i samhället byggs upp. Trots att vi alla är individer är vi vana att tänka på sådana här fördomar som sanningar, säger Sara Thiringer.

Normer hänger ihop med makt och vem som får status i samhället.

– Normerna kring ålder bidrar till en oschysst maktfördelning i samhället. Det finns flera områden där ens ålder inte spelar någon roll alls för det man har varit med om. Man kan fortfarande ha relevant kunskap och erfarenhet.

Vuxna är normen
Ändå är samhället anpassat efter vuxna. Barn ses som ”human becomings” snarare än ”human beings”. Sara och Mimmi pekade på att barns liv här och nu inte värdesätts tillräckligt.

– När barns röster inte är en del av beskrivningen av vårt samhälle, prioriteras inte heller områden som berör barn, till exempel miljön i skolan och barns problem i samhället åtgärdas inte. Men det är otroligt viktigt att barns rättigheter inte kränks här och nu, säger Mimmi Thorneus.

Det finns många skäl att arbeta med ett normkritiskt perspektiv. För att bryta ner de maktordningar som ligger till grund för kränkningar och diskriminering. För att synliggöra hur samhället är uppbyggt och vi alla har ett ansvar för att se till att kränkningar och diskriminering inte sker. Det kan också vara värdefullt för den som utsatts för kränkningar och diskriminering att förstå att det inte är fel på mig.