Kränkningar och trakasserier – lika allvarligt oavsett ålder

Stephan AnderssonStephan Andersson är lokalt barn- och elevombudet i Norrköping. Hans uppgift är att agera rådgivare till barn och vuxna i Norrköping som har frågor om kränkande behandling i skolan. Han ska även uppmuntra till att ta utmaningen för barns bästa i skolan och ta emot anmälningar om kränkande behandling. Stephan har tidigare jobbat som rektor under 22 år.

Begreppet kränkning är inte helt enkelt. Enligt lagen ska inget barns värdighet kränkas på något sätt.

– Om man som vuxen aldrig har blivit utsatt eller varit med om kränkningar har men inte haft ett liv, säger Stephan och fortsätter. Alla har någon gång under sitt liv varit med om det.

Han betonade också att kränkningar i skolan inte får förekomma enligt lagen.

Jag som 15 åring kan säga att jag håller med Stephan. Han har helt rätt i att alla på ett eller annat sätt vet vad en kränkning är för någonting i vardagen. Skulle jag använda detta ord när jag pratade med personer i min ålder tror jag med all säkerhet att de skulle förstå vad jag menade. Å andra sidan tror jag att det är viktigt för barn och ungdomar att få en formell betydelse av ordet. Vad betyder det mer exakt? Annars tror jag att många skulle hålla sig från att berätta om de själva har blivit utsatta då man inte vet om man verkligen har blivit utsatt för en kränkning eller om man bara är ”överkänslig”. Enligt mig är det alltså viktigt att förklara för barn och ungdomar vad en kränkning faktiskt är och på så sätt få de att förstå och våga prata om sådant som har hänt dem.

En annan viktig sak som Stephan tog upp var att allt som händer är lika allvarligt oavsett ålder. Ser man två barn som slåss i sandlådan reagerar man annorlunda än om man ser två vuxna bråka. Man tycker att barn ska stå ut med detta medan vuxna absolut inte ska behöva vara med om något liknade. Detta handlar enligt Stephan mycket om myten om att handlingar ändrar mening beroende på åldern av de inblandade. Det spelar ingen roll om handlingen är avsiktlig eller inte. Han målade upp en bild om ett barn som bet ett annat barn i armen. Självklart är det då synd om barnet som blir bitet även om det inte var med mening. Man kan inte säga att denna inte får ha ont eftersom att den andra inte bet denne avsiktligt.

En normal reaktion säger Stephan är att man tycker att barn och ungdomar har blivit mycket känsligare för kränkningar nu för tiden. Detta stämmer absolut inte och man kan fundera över vad en vuxen person skulle göra om den blev slagen på jobbet eller kallad för hemska ord. De flesta skulle nog sluta. Detta är inte något val som elever har då det råder skolplikt här i Sverige. Med denna skolplikt är det också självklart väldigt viktigt att elever inte på något sätt blir utsatta för kränkningar.

Jag tycker att detta var en extremt viktig sak som han tog upp då jag har erfarenhet av att barn och unga inte tas lika seriöst som vuxna. Detta kan självklart vara nödvändigt i vissa fall, viket jag förstår, men ibland kan det gå över styr. I många fall måste man lyssna till oss unga precis lika mycket som man lyssnar till de vuxna. När det gäller skolan är det trots allt vi som är experter. Det är vi som spenderar våra dagar där och det är vi som ska lära oss saker. Man kan inte heller säga att något är mindre allvarligt bara för att det gäller yngre människor.

Stephan lyfte även att det är mycket viktigt att anmäla allt som händer eftersom att man då kan mäta hur mycket kräkningar som förekommer och vad de ofta handlar om. I dagsläget missar man ofta de små kränkningarna som ändå kan påverka väldigt mycket.

Stephan gav oss även ett verktyg vilket var ”Jag är god och vill väl.”. Han menade med detta att alla föds goda och att man inte kan säga att ett barn inte menar väl även om man har svårt att förstå situationen. Detta var någonting som jag tycker är mycket viktigt och som jag tror kan vara bra att tänka på i alla dagliga situationer.

Detta seminarium handlade alltså mycket om vad en kränkning är och hur man ska se på det. Min åsikt är att det var ett mycket bra och lärorikt seminarium och jag höll med om mycket även om jag ser på saken från ett annat perspektiv.

Rebecca, 15 år