Barnrättsdagarna är igång!

Välkommen till två dagar med inspiration och utmaningar för oss 750 barnrättskämpar! Så inledde Lennart Bondesson, kommunalråd i Örebro Barnrättsdagarna 2015. För att kunna ge barn bra uppväxtvillkor måste vi lära oss att lyssna på barn och det är det konferensen handlar om.