Barnrättsbyrån på de mest utsatta barnens sida

BarnrättsbyrånSedan drygt tre och ett halvt år jobbar Barnrättsbyrån med att hjälpa barn och unga som hamnat mellan stolarna i det sociala skyddsnätet. Under seminariet beskriver Ida Hellrup och Elin Wernqvist sina möten med åtta killar och tjejer som sökt sig till dem för stöd. Gemensamt för de här ungdomarna är att de upplevt våld under sin uppväxt, befinner sig i akut hemlöshet och känner sig uppgivna efter att ha försökt få hjälp av socialtjänsten under lång tid.

Hos Barnrättsbyrån möts de av tre engagerade vuxna som tar sig tid att lyssna på och bekräfta deras berättelser. De blir tagna på allvar och alla uppdrag som Barnrättsbyrån tar sig an är på den unges initiativ. Tillsammans formulerar de den situation barnet vill ha hjälp med. Oftast blir det ”Jag vill ha någonstans att bo” eller en önskan om att föräldrarna ska få hjälp att klara av sin ekonomi och kunna ha ett boende för hela familjen. Barnrättsbyrån gör sedan en orosanmälan till socialtjänsten tillsammans med barnet.

Det är flera saker som står i vägen på de ungas väg mot hjälp. Många gånger läggs bevisbördan på barnet för att bevisa att det inte har någonstans att bo eller att det är i just den här kommunen hjälpen bör komma från. Det är svårt att förstå vad som krävs och hur man ska göra. Dels att få information för att klara av att förklara sin utsatta situation på bästa sätt, dels att förstå vilken del av socialtjänsten som kan hjälpa till med vad. Alla kontakter som krävs tar också lång tid. Att ringa, gå på möten, berätta sin historia om och om igen för att sedan följa upp hur det går, kanske få ett avslag och börja om hela resan igen… Att göra detta utan hjälp av någon vuxen med kunskap eller driv är nästintill omöjligt, menar representanterna från Barnrättsbyrån.

Barnrättsbyrån ser det även som sin roll att ta barnens berättelser vidare för att sätta press på myndigheter och samhällsfunktioner så att de ska samverka för att stötta utsatta unga som ofta saknar en vuxen att förlita sig på.

Läs mer om Barnrättsbyråns arbete och ta del av den utvärdering som nyligen gjorts av deras verksamhet: www.barnrattsbyran.se