Arrangörer för Barnrättsdagarna hälsar alla barnrättskämpar välkomna!

dator, bord och introbildFredrik Malmberg, barnombudsman, ser fram emot givande dagar om det viktiga ämnet trakasserier och kränkande behandling. Barnombudsmannens årsrapport 2015, Välkommen till verkligheten, där man granskat det stöd som samhället ger barn och unga som utsatts för kränkningar och trakasserier i skolan, kommer att presenteras.

”I Sverige kränks och diskrimineras barn och det är det som barnkonventionen gett dem rätt att slippa, säger Gabriella Olofsson från Barnrättsakademin. Vi behöver utmanas och bli medvetna om de utestängande normer som råder och som hindrar barn att delta och få sin röst hörd”. Gabriella ser fram emot att dessa dagar kommer göra precis det: utmana oss.

Cecilia Sjölander generalsekreterare för Stiftelsen allmänna barnhuset lyfte gårdagens toppmöte där Dr Joanna Goodys, Head of Freedoms and Justice Department, FRA, EU Agency for Fundamental Rights, studie om våld mot kvinnor och sexuella övergrepp i barndomen presenterades och diskuterades. Flera viktiga förslag till åtgärder kom fram, se separat artikel här på webben.