Barnministern inleder dag 2 på Barnrättsdagarna 2015

Vi kan nu meddela att barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér har tackat ja till att inleda den andra dagen av Barnrättsdagarna 2015.

– Som minister i en feministisk regering vill jag bidra i arbetet med att utveckla en modern välfärdsmodell. Rättighetsfrågor, möjlighet till inflytande och att stötta de mest utsatta är centralt. Målsättningen är en tydligare jämställdhetspolitik. Barnets rättigheter ska stärkas och Barnkonventionen blir svensk lag. Skriver Åsa Regnér på regeringens hemsida.

På Barnrättsdagarna 2015 kommer vi möjligheten att ta del av regeringens barnrättspolitik i Sverige. Åsa menar att rättigheterna och livsvillkoren för barn i Sverige ska uppfylla de krav som ställs i Barnkonventionen och andra internationella överenskommelser. Där är vi inte än. Även om svensk lagstiftning till stora delar är bra, finns fortfarande en del att göra för att garantera rättigheterna i konventionen.