Några goda råd till vuxna

Barnrättsdagarna inleddes med en film, där barn från Brickebackenskolan i Örebro gav sin syn på hur och varför barn ska få göra sina röster hörda.

Så här sa några av dem:

  • Alla barn ska kunna leva som barn och inte tvingas arbeta hela dagarna
  • Barn ska ha ett fritt liv, ett privatliv. Och de ska inte behöva vara soldater.
  • Barn är minst lika viktiga som vuxna och ska kunna tänka och säga vad de vill.
  • Alla barn är lika mycket värda.
  • Alla barn har rätt att ha föräldrar och att gå i skolan. Utan skola, ingen framtid.
  • Politikerna borde komma till barnen, inte bara sitta på kontor.
  • Lyssna på barn och låt dem prata klart, visa intresse när de pratar, till exempel när barn har bättre idéer om hur man ska fixa i skolan för att få det bra.