Viktigt att vuxna vet hur barn har det så att de kan göra rätt saker

Max18 var den något kryptiska rubriken för ett pass som utredaren Hanna Larheden, Barnombudsmannen, höll i.

Det handlade om en förhandsvisning av ett nytt uppföljningsverktyg som Barnombudsmannen fått i uppdrag av regeringen att utveckla. Syftet är att kunna följa barnrättspolitiken och barnkonventionens genomförande på lokal, regional och nationell nivå. SCB och fem andra aktörer levererar data. Webbplatsen lanseras den 15 maj.

Hanna Larheden visade hur barns rätt till utbildning uppfylls genom att titta på hur många elever som klarar grundskolans mål när de går ut årskurs nio.

För att åskådliggöra statistiken tog hon hjälp av publiken som fick representera samtliga niondeklassare i Örebro län. Alla fick resa sig upp. Sen ombads tre fjärdedelar sätta sig ned.

– Grattis ni som har satt er ner – ni har precis gått ut nian och klarade grundskolans mål!Varför 4

– Det innebär dessvärre att ni som fortfarande står upp – var fjärde rad i salen – inte är behöriga till gymnasiet. Örebro län är sämst i landet på detta. Endast 73 procent av de som går ut nionde klass når grundskolans mål.

– Varför behövs det här? undrade moderator Martin Björgell.

– Alla beslutsfattare och tjänstemän som jobbar med barn måste systematiskt samla kunskap om barns levnadsvillkor för att kunna prioritera insatser och göra förbättringar, menade Hanna Larheden.

Eller som Amanda, 11 år, uttryckte det i ett kort filmklipp:

– Jag tycker det är viktigt att vuxna vet hur barn har det så att de kan göra rätt saker.

Så håll utkik på Barnombudsmannens webbplats – därifrån hittar du till max18.