SKL arbetar för barnkonventionens genomförande

För att barns rättigheter ska bli verklighet krävs att alla som möter barn i sitt arbete både har kunskap och kan omsätta den i praktiken. Det börjar i det lilla, hos var och en.

Elizabeth Englund och Thomas Rostock från Sveriges kommuner och landsting (SKL) berättade om SKL:s överenskommelse med regeringen om en satsning på att stärka genomförandet av barnkonventionen i kommuner och landsting.

Arbetet utgår från regeringens barnrättsstrategi och en handlingsplan som SKL har tagit fram. Hittills har man utbildat nyckelpersoner och genomfört två regionala konferenser. Man har också valt fyra fördjupningsområden, och inom ramen för dem fick deltagarna på seminariet tillfälle att diskutera hur det står till på den egna arbetsplatsen.SKL

Ett ämne för diskussionerna var hur vi pratar med barn. Till dem, med dem eller kanske bara om dem? När man träffar barn är det lätt att man mest vänder sig till föräldrarna, tyckte flera deltagare. Det handlar om tidsbrist och ovana. Egentligen skulle man säkert få lika bra svar av barnen.

Metoder för att prata med barn borde finnas med i utbildningen för alla yrken där man möter barn, tyckte flera, och vi fick tips om en rapport från Rädda Barnen om hur man kan förhålla sig till barn i sin yrkesroll på BVC, i förskola och skola.

Vi fick också veta att Allmänna Barnhuset har ett projekt i samarbete med SKL om brukarmedverkan för barn i den sociala barnavården.

Ett annat diskussionsämne var hur man ger barn kunskap om sina rättigheter i respektive verksamhet. Socialstyrelsen har satsat på att förmedla kunskap och svara på frågor från barn som är placerade på HVB-hem. Det finns en folder och ett telefonnummer dit man kan ringa. Allmänna barnhuset har drivit ett utvecklingsarbete kring rättigheterna för barn som är anhöriga, och SKL kommer att bjuda in till sex lärseminarier om kunskapsspridning till barn och unga.

Läs mer om SKL:s överenskommelse och det pågående och planerade arbetet här