Ökad medvetenhet inom den ideella sektorn

Under rubriken Ideella sektorns ansvar och möjligheter för att förebygga och upptäcka övergrepp mot barn och ungdomar samlades ett tiotal seminariedeltagare för att samtala med Helene Gestrin, ordförande i Svenska Scoutförbundet och Jan Kowalski, ordförande i Spårvägens Friidrottsklubb och ledamot av Svenska Friidrottsförbundets styrelse.

Medvetenheten om problemet har ökat under senare år, berättade Jan Kowalski. Inte minst mot bakgrund av höjdhopparen Patrik Sjöbergs bok om hans egna upplevelser av övergrepp. Dessutom har intresset för konkreta handlingsplaner ökat på många håll.

ökad

Diskussionerna kom bland annat att handla om betydelsen av förebyggande arbete. Ett annat ämne som kom upp till diskussion var om kommunerna skulle kunna villkora sina bidrag, så att föreningarna fick ett incitament att arbeta aktivt med exempelvis handlingsplaner och andra förebyggande åtgärder.
En av de stora utmaningarna är att nå ut med information från centralt håll till lokala klubbar och föreningar. En annan utmaning är att våga prata, vilket kan vara nog så svårt med en så pass känslig fråga. Idrottsrörelsen är normalt sett väldigt fokuserad på resultat. Scoutrörelsen är en stark gemenskap där medlemmar ofta känner varandra sedan lång tid tillbaka.

Helene Gestrin:
–Den stora utmaningen med ideella rörelser är att vi tidigare inte har ställt så höga krav på ledarskapet. Vi har varit tacksamma över att människor engagerar sig ideellt. Vi som arbetar centralt har ett stort ansvar för att ge våra ledare rätt stöd och verktyg så att de kan arbeta med dessa frågor lokalt.