Det går att vara förberedd

Med utbildning och handlingsplaner kan ideella föreningar minska risken för övergrepp mot barn och unga, sade Svenska Scoutrådets ordförande Helene Gestrin. Men det är också viktigt att öka medvetenheten om problemet med hjälp av samtal och erfarenhetsutbyte.

En stor del av scoutlivet handlar om friluftsliv och praktiska aktiviteter som att tälta, simma, vandra, elda, tälja, segla och laga mat tillsammans med andra. Tanken är att barnens och ungdomarnas medverkan i dessa aktiviteter ska hjälpa dem i deras personliga utveckling och därmed också göra dem redo för livet.
Men liksom i all annan verksamhet måste man också ha en beredskap för kriser, sade Helene Gestrin under sin föreläsning med rubriken Att ta ansvar för verksamheten fullt ut.

–Där det finns barn så finns det också en risk för mobbning och övergrepp. Det måste man ha en beredskap för. Vi kan inte låtsas som om det inte existerar.

En ideell förening som tar emot barn och unga tar också på sig ett stort ansvar.

–När barnen kommer till oss så kommer de med sitt engagemang och sin tillit. I utbyte lovar vi dem att de ska kunna vara emotionellt, sexuellt och fysiskt trygga och säkra hos oss.

Det är anledningen till att Svenska Scoutrådet arbetar aktivt för att minska risken för övergrepp. Bland annat med hjälp av handböcker, handlingsplaner och ledarutbildningen ”Trygga möten – överallt”.

–När krisen är framme finns inte tid till att tänka. Då måste det finnas en handlingsplan.
För att en sådan plan ska fungera måste den först och främst vara en del av den löpande verksamheten ute i föreningarna.

–Det är också viktigt att planen blir föremål för diskussion. Först när man diskuterar värderingar kan man komma fram till ett gemensamt sätt att tänka.
I en eventuell krissituation ska det inte råda några som helst oklarheter om hur en scoutledare ska agera.

–Det går inte att vara förberedd på allting, sade Helene Gestrin. Men det går att vara förberedd.

ff

Helen Gestrin, scoutrådets ordförande