Lars H Gustavsson inledningstalar

Lars H Gustavsson, barnläkare, författare och medlem i Barnombudsmannens expertråd inledningstalar på Barnrättsdagarna 2012. Lars kommer att föreläsa kring Makt och vanmakt, rättigheter och förtvivlan. Om barnet och familjevåldet.

Ålder: 67 år.
Familj: Åtta barn och fem barnbarn.
Yrke: Barnläkare, författare och föreläsare. Flera internationella uppdrag för bland annat Rädda barnen. Pensionär sedan 2007.
Böcker i urval: ”Gå med dig” (2009), ”Se barnet, se dig själv” (2004), ”Lotsa barn” (2000), ”Barnapappa” (1993), ”Leva med barn” (1983).
Aktuell: Med nya boken ”Växa – inte lyda” (2010). Medlem av Alma-juryn, som utser litteraturpristagaren till Astrid Lindgrens minne.

Sagt av Lars H Gustafsson
– Jag får ibland frågan: Man ska väl inte behöva ändra hela sitt liv bara för att man får barn?
Då brukar jag säga att det är precis det man måste. Ingenting är som det har varit och kommer heller inte att bli det. Det är ett livslångt åtagande, föräldraskapet. Man kommer aldrig ur det.
– Det är bättre att vara en halvbra förälder som gör så gott man kan och kämpar på än att vara en perfekt förälder med lösningar på allt.
– Så länge vi inte med säkerhet vet vad som händer i barns hjärnor, måste vår arbetshypotes vara att de är precis som vi. Det måste vara utgångspunkten.
– Barn är i grunden samarbetsinställda. De är inga monster, de vill oss väl. De vill samarbeta, de är inte ute efter att sabba tillvaron för oss.