Vi har väldigt mycket kvar att göra

I en av de sista punkterna på programmet fick Barn- och äldreministern Maria Larsson möjlighet att berätta vad regeringen gör för barnen i den sociala samhällsvården. Hon passade också på att uppmärksamma hur viktigt det är att alla barn fullföljer sin skolgång.

Sedan hon tillträdde som minister med ansvar för barnfrågor har Maria Larsson träffat en hel del ungdomar inom den sociala samhällsvården. Hennes erfarenheter bekräftar vad många andra redan vittnat om under konferensens två dagar.

−Ungdomarna berättade att de i kontakterna med socialtjänsten inte blir betraktade som personer, utan ungdomar med problem.

De sade också att de inte blir lyssnade på, och att socialtjänsten inte alltid lyssnar på deras förslag till lösningar, berättade Maria Larsson.Maria 1

−Barnen behöver många i sin närhet som lyssnar. Vi vuxna kan öppna dörrar för barnen. Dessvärre kan vuxna också stänga dörrar.

Men det är också uppenbart att socialtjänsten har ett svårt arbete, menade hon. För att förbättra den sociala samhällsvården av barn krävs mer kunskap, forskning och inte minst evidensbaserade metoder.

−Jag tycker att vi har väldigt mycket kvar att göra, sade Maria Larsson. Vi behöver också starkare lagstiftning för barnens rätt.

Bland regeringens åtgärder märks ett förebyggande och riktat föräldrastöd som för närvarande håller på att utvecklas i drygt 100 av landets kommuner. Tanken är att den stödjande verksamheten ska sättas in vid krissituationer. Stödjer vi föräldrarna så stödjer vi också barnen, menar Maria Larsson.

− Om ett omhändertagande ändå blir aktuellt så måste vi också inse att vi tar på oss ett mycket stort ansvar. Samhället blir en ställföreträdande förälder.

Ett annat viktigt område är tillsynen. 2010 trädde den nya tillsynsorganisationen i kraft som innebär att varje HVB ska besökas vid åtminstone två tillfällen per år. Ett av dessa besök ska inte anmälas i förväg.

−Det finns de institutioner som är jättebra. Men det finns också de som inte håller måttet. Vi måste veta vilka som är vilka.

Framöver ser Maria Larsson huvudsakligen två problemområden.

−Det är svårt att upprätta tilliten bland barn som hela tiden byter placering. En lösning skulle kunna vara att socialtjänsten samarbetar närmare med färre HVB. På så sätt skulle samarbetet kunna fördjupas, och uppföljningar ske oftare.

Det andra viktiga området är utbildning.Maria 2

−Få samhällsvårdade barn får en fullständig skolgång. En bra skolgång är av central betydelse för människor. För de allra flesta är det en inträdesbiljett till ett fungerande liv som vuxen.