Ensamkommande barn

Örebro kommun arbetar för att förbättra ankomstboendet för ensamkommande flyktingbarn. Målet är att barnen och ungdomarna upplever en trygg start i Sverige med struktur i vardagen och ett meningsfullt boende. Anna Jakobsson, enhetschef för ankomstenheten i Örebro kommun, berättade om framgångar och hinder i verksamheten. Hon tog också upp begrepp som delaktighet och tankar kring individ kontra kollektiv i ett boende med människor från olika länder och kulturer.

En majoritet av de ensamkommande barnen och ungdomarna kommer från Afghanistan och Somalia. De flesta är pojkar i sexton- till sjuttonårsåldern. Så snart som möjligt efter sin ankomst börjar de skolan. De får också lära sig att ta ansvar för det dagliga livet som till exempel att städa, laga mat, tvätta, sköta sin hälsa och göra andra saker som hör till ett självständigt liv. Man vill också uppmuntra ungdomarna till en aktiv fritid med möjlighet att spela fotboll, fiska och testa friidrott. De får också en introduktion i kommunens service i form av bibliotek, simhallar och muséer.

Mentor och god man

Boendet Pionjären ligger i Grenadjärstaden och har 22 platser för ensamkommande barn mellan 14 och 17 år. Barnen bor här under tiden deras asylansökan behandlas av Migrationsverket. De barn som får permanent uppehållstillstånd blir placerade i Örebro och kan vid behov bo kvar på Pionjären.

Personalgruppen som arbetar i boendet består av hälften kvinnor och hälften män. De har olika bakgrund vad gäller utbildning och erfarenhet för att på bästa sätt kunna stötta barnen. Boendet är bemannat dygnet runt. När barnen kommer till Pionjären får de en mentor i personalgruppen som ger barnet extra uppmärksamhet. Barnen får också en god man som utses av överförmyndarnämnden.

Tillfälligt boende

Boendet i Suttarboda är för ensamkommande barn och ungdomar i Örebro med plats för 14–16 personer. Till skillnad från dem som bor på Pionjären ska de som bor här flytta vidare till ett boende i en annan kommun så fort det finns en plats ledig.