Barn och unga får tala till punkt

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att lyssna till barn och ungdomar som lever i samhällets barnavård. Det handlar om barn och ungdomar som har blivit placerade i familjehem eller hem för vård och boende (HVB).

Gunnar Elvin, projektledare och Marina Gunnmo Grönros, handläggare (båda anställda hos Barnombudsmannen) presenterar metoden som Barnombudsmannen har tagit fram för att lyssna till barn och ungdomar. Metoden har resulterat i skriften ”Unga Direkt – en metod för att lyssna till barn”.

-Metoden fokuserar på att se barn och ungdomar som experter, men de behöver få hjälp med att förmedla kunskap inom området de ska vara experter i, säger Marina Gunnmo Grönros.

Flera representanter från Barnombudsmannen har arbetat med metoden och tillsammans har de arbetat med över 100 barn och ungdomar. Metoden består av följande moment:

  1. Förberedelser
  2. Information och kontakt med barn och ungdomar
  3. Genomföra en informationsträff
  4. Planera genomförandet av första arbetsträffen
  5. Första arbetsträffen
  6. Andra arbetsträffen

Vid arbetsträffarna har ungdomarna arbetat med collage och en så kallad ”verklighetsask” – en ask som ungdomarna själva skapar för att visa hur de mår inuti och utanpå. Med utgångspunkt i dessa två arbetsformer har ungdomarna själva berättat om sin egen situation på familjehem eller HVB.

Barnombudsmannen har sedan hjälpt utvalda ungdomar att presentera sina tankar till barn- och äldreminister Maria Larsson. I presentationen ingick ungdomarnas egna förslag till förbättring.

I Barnombudsmannens årsrapport 2011 ”Bakom fasaden – Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar” beskrivs ungdomarnas erfarenheter i den sociala barnavården.

-Vi är i mål med det här, eller nästan i mål, för att det är nu vi kan börja sprida ungdomarnas budskap, säger Gunnar Elvin.