Lyckliga familjen

Filmen ”Lyckliga familjen” handlar om flickan Sonja 11 år och hennes känslomässiga flytt till familjehem. Vi får följa henne i mötet med hennes nya familj. Men också om flickans längtan efter hennes mamma och de problem som uppkommer när mamman kommer på besök i familjehemmet.

Vi får följa Sonja i hennes vardag i skolan och hur hon får stöd från sin äldre fosterbror. En bror som älskar Fantomen och till slut räddar henne när skolkamraterna är ute efter henne.
Relationen till mamman påverkar Sonjas liv. Sonja har en längtan efter sin mamma samtidigt som hon får närmare relationer i sitt familjehem. Till slut så ställs allting på sin spets …

Lyckliga
”Lyckliga familjen” är en 30 min. spelfilm om livet i ett familjehem. En intensiv historia om hur det är att flytta till en ny familj men också om hur det är att få en ny familjemedlem. Sonja spelas av Ebba Ribbing och den biologiska mamman av Linda Källgren. Familjehemsmamman spelas av Marika Lagercrantz.

Historien har utvecklats i föreningens manusgrupp. Manusgruppen har i förarbetet träffat både familjehem och biologiska föräldrar till barn som är placerade i familjehem. Allt för att få en så nyanserad bild som möjligt om hur det är att flytta till ett familjehem idag. Manuset har även diskuterats tillsammans med en ungdomsgrupp som alla bor i familjehem i Uppsala området. Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården vill med filmen möta olika målgrupper och berätta om arbetet med att ta hand om ett barn i ett familjehem.

Projektet är till för att öka förståelsen för vad ett familjehem är, främja rekrytering av nya familjehem och visa hur det KAN VARA att vara barn i ett familjehem. Projektets ambition är att skingra de myter och vanföreställningar som kan finnas och visa på det fantastiska arbete som utförs i många familjehem.

Projektet vill nå: de som informerar om vad ett familjehem är och alla som är intresserade av att bli familjehemsföräldrar. Vi vill även nå den breda allmänheten och olika organisationer och myndigheter såsom föreningslivet, högskolor, barnomsorgs- och skolpersonal och andra som vill visa filmen ”Lyckliga familjen”.

Monica Engman, Anna-Karin Dahl och Helena Nyman från FSFs Metodgrupp har sammanställt tre förslag på hur filmen ”Lyckliga familjen” kan användas. Materialet är baserat på intervjuer med Christina Claesson vid socialförvaltningen i Kalmar, Eva Kollberg vid Familjehem Göteborg rekrytering & utbildning inom Göteborgs Stad och AnnMarie Wadenbo vid Gryning Vård, Familjehem Vänersborg.

Källa: Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården, FSF