H.M. Drottning Silvia på Barnrättsdagarna 2011

2011 års Barnrättsdagar kommer att avslutas av H.M. Drottning Silvia. Drottningen är mycket engagerad i barnrättsfrågor och har bland annat grundat stiftelsen World Childhood Foundation.

Våren 1999 tog Drottningen initiativet att grunda en egen stiftelse, World Childhood Foundation (WCF), som ska verka för förbättrade villkor för barn runt om i världen. Stiftelsen stöder ett stort antal projekt i ett 15-tal länder.

WCF finns i dag i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.