Lärare är inget skydd mot mobbning

Mobbning på skolan sker ofta på toaletter och i omklädningsrum. Men 30 procent av eleverna i Örebros kommunala grundskolor anger att mobbning sker i klassrummet, när lärare är närvarande.

Karin Hellfeldt, doktorand vid Örebro universitet har i sin forskning bland annat kommit fram till att konsekvenser av mobbning som kamratrelationer, somatiska problem och nedstämdhet blir bättre när mobbningen upphör. Något som däremot inte blir bättre när mobbningen upphört är relationen till lärare. Vad beror det på? Varför är lärarrelationen svårare att reparera än andra relationer?

– Generellt har man sett att socialt stöd från lärare kan vara en skyddande faktor för barn då stödjande relationer ökar eller stödjer individens välmående, samt ger positiva effekter generellt på ungas mående. Men när det gäller mobbade barns relation till läraren är det något vi måste titta vidare på, säger Karin Hellfeldt.

Hon lyfter också det faktum att barn som är utsatta för mobbning absolut inte vill prata om det. Särskilt inte för läraren. Pratar man med någon är det först kamrater, sen föräldrar, sist läraren.

– Vilket barn vill gå till sin lärare och säga: av alla 30 elever i hela klassen är det INGEN som vill vara med mig. Inte en enda.

Mobbningens konsekvenser

I sin forskning har hon använt longitudinell individdata som gör det möjligt att följa enskilda elevers utsatthet i relation till hälsa, trygghet, relation till kamrater och lärare över tid. På så sätt kan man se vad som händer med varje enskilt barn från år till år. Bland de som fått en försämrad situation och de som varit långvarigt utsatta syns ingen skillnad på självskattat mående. De som inte längre är mobbade mår något bättre. Men inte lika bra som de som aldrig varit mobbade.

Även här finns anledning till fortsatt forskning menar Karin Hellfeldt.

– Vi måste ta reda på om lärarstöd kan ha någon positiv effekt på mobbade barns möjlighet till att återhämta sig. Om det är skillnad för pojkar och flickor? Om de barn som har bra relation till föräldrar inte alls behöver lärarens stöd? Allt för att elevernas trivsel och trygghet i skolan samt allmänna hälsa och mående ska förbättras.

Läs mer om Karin Hellfeldts forskningsprojekt