Kan man skada sig genom sex?

”…och jag var den duktiga som inte skar mig längre…Alla var så nöjda men jag mådde lika dåligt för det. Hittade bara andra former som inte syntes så tydligt…saker som nästan dödade mig, på riktigt.”

Så beskriver en ung kvinna hur hon gått från att skära sig till att skada sig genom sex i stället.

Att se sex som ett självskadebeteende är fortfarande något nytt, menar Linda Jonsson, socionom och doktorand vid Linköpings universitet, som 2012 gav ut rapporten Unga som skadar sig genom sex.

När hon påbörjade sitt arbete upptäckte hon att det var svårt att hitta tidigare forskning, liksom att hitta en definition av sex som självskadebeteende. Tills vidare använder hon följande definition från Åsa Landberg, psykolog:

”Att skada sig genom sex innebär att en person har ett mönster av att söka sig till sexuella situationer som innebär egen psykisk eller fysisk skada. Beteendet orsakar signifikant lidande eller försämrad funktion i skolan, arbetet eller på andra viktiga områden.” (Landberg, 2012)

När Linda Jonsson frågat barn och unga varför de skadar sig genom sex har hon sett vissa mönster. Det handlar dels om längtan att bli sedd och bekräftad, om nyfikenhet, att de vill ha sex, att de behöver någonstans att vara eller behöver pengar, mat, droger eller alkohol. Hon ser också att barn kan använda sex som ångestlindring och/eller för att få känna sig levande. De har ofta en komplex och ambivalent inställning till kroppen.

Vilka barn är det då som hamnar i sex som självskadebeteende?

Linda Jonsson har sett en förhöjd risk hos unga med psykiatrisk problematik, unga som tar upprepade sexuella risker på nätet och IRL, unga som varit utsatta för sexuella övergrepp eller andra svåra händelser i livet.

När det gäller unga som säljer sex är det viktigt att betona att alla som säljer sex inte har självskadebeteende, och vice versa, att alla som skadar sig genom sex inte tar betalt.

”För att ge stöd till de här barnen måste vi förstå att unga människor gång på gång utsätter sig för våld och sexuella övergrepp som ett sätt att skada sig själva. Och när vi upptäcker det här måste vi utreda skyddsbehovet. Är de brottsoffer? Vi måste ge barnen bekräftelse och information, och kanske terapeutisk hjälp.

Linda Jonsson arbetar nu med den tredje upplagan av studien Unga och sex i en föränderlig värld (Allmänna Barnhuset i samarbete med Linköpings universitet och Linnéuniversitetet) som kommer att innehålla de första skarpa siffrorna om sex som självskadebeteende.

– Det är en epidemologisk studie i två delar. En del är representativ för hela landet. Sen kommer även en fördjupningsstudie som vi gör i Stockholm.

Studien kommer 2015.