”Alla har en röst som räknas”

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Och eleverna är många fler än lärarna i skolan. Ändå lyser verkligt elevinflytande med sin frånvaro.

– Vi vill skapa en skola som är demokratisk med bra undervisning, schyssta arbetsvillkor, där eleverna trivs och har kul, säger Hampus Boësen, utbildare på Sveriges Elevråd, SVEA.

– Elevinflytande handlar inte om att förändra de mål som vi har idag i skolan men att förändra vår syn på hur vi tar oss dit.

När kollegan Rebecca Blad, verksamhetsutvecklare på SVEA, besöker skolor runt om i Sverige blir hon nästan alltid först visad kaffemaskinen. Den har eleverna själva fixat och samlat pengar till. Och självklart är det roligt med ett konkret resultat av något som man jobbat hårt för.

– Men jag blir också lite ledsen eftersom jag upplever att inflytande ofta fastnar där, i det materiella. Vi i SVEA menar att elevinflytande handlar om det som händer i klassrummet. Det bygger på samspel mellan lärare och elever, där eleverna får chansen att reflektera över sin utbildning, så att de kan bryta ner smålen på ett sätt som passar och vara med och utveckla metoder för lärande.

Delaktighet kräver förståelse

Hampus Boësen jämför med näringslivet där det är grundläggande att medarbetarna förstår att de är delaktiga i och tar ansvar för att skapa vinsten i företaget. Ett tankesätt som inte har nått skolan än.

– Eleverna är en del av organisationen och kulturen man bygger. Därför måste de få vara delaktiga och skapa sig en förståelse för hur skolan fungerar så att de kan vara med och påverka, menar Hampus.

När man väl ger elever förtroendet ser man snabbt resultat. Det handlar om att våga ta steget.

I SVEA pratar man mycket om den åldersmaktsordning som präglar Sverige. Det finns en uppfattning i samhället att det är ok att trycka ner unga människor för att vuxna vet bättre.

– Men eleverna vet bäst hur deras situation är. Därför är det bara eleverna som kan företräda ett elevperspektiv. Om de får vara med och bestämma kan verksamheten förbättras utifrån deras villkor.

SVEA har fem goda argument för elevinflytande:

  • Det är en rättighet – vad mer behövs? Men tyvärr köper inte alla det argumentet.
  • Elever lär sig snabbare och bättre om de får vara med och utforma undervisningen.
  • Eleverna utvecklar färdigheter i kreativt lärande och lär sig hitta lösningar.
  • Elevernas engagemang ökar. När man äger själv bryr sig om det och tar hand om det.
  • Det skapas en demokratisk kultur där alla har en röst som räknas, och möjlighet att göra sin röst hörd.