Missa inte vår utställare SiS

SiS skola – lärmiljöer som ger alla chans att lyckas

Till Statens institutionsstyrelse, SiS, kommer ungdomar i samhällets mest påtagliga riskgrupp. En majoritet av de som blir placerade hos SiS har minst en neuropsykiatrisk diagnos. Drygt hälften tycker själva att de misslyckats i skolan, och lika många uppger att de har blivit avstängda någon gång. Nästan åtta av tio har skolkat i många ämnen.

Ungdomarna kommer till SiS i en kaotisk situation i livet och det är vårt ansvar att ge dem rätt till bra utbildning när de är hos oss.

Det är en utmaning.  På Barnrättsdagarna berättar vi hur vi arbetar för att klara den.

Myndigheten SiS tar emot ungdomar som vårdas med tvång enligt LVU eller som dömts till sluten ungdomsvård, LSU. På våra 21 ungdomshem finns skolor med rektorer, legitimerade lärare, elevhälsa och andra stödfunktioner.

Forskningen visar en samstämmig bild där godkända skolresultat är en nyckel till ett socialt fungerande liv. Det har under senare år lett till skärpningar och förtydliganden av SiS skoluppdrag som gör att dagens krav på skolan, med ett fåtal undantag, är desamma som för andra skolor.

Våra skolor är helt enkelt vanliga skolor, men i en ovanlig miljö.

”Det blir lättare för mig att ha förväntningar här än i en stor klass eftersom jag kan sitta bredvid och hjälpa till att uppfylla dem. Jag har möjlighet att verkligen hjälpa elever som jag ser har kunskaperna att komma över tröskeln”.
Så säger en lärare som bytt till SiS skola efter arton år i en kommunal skola.

”Här stannar de upp när jag inte förstår”, berättar en pojke som läst in gymnasiet hos SiS.

SiS skola är en skola i utveckling. Vi har länge varit duktiga på att bygga relationer, ha hög lärartäthet och skapa undervisning som utgår från varje elevs förutsättningar.
Nu växer våra nya standardskolor upp, och vi satsar på lokaler och inredningar med detaljer som syftar till att skapa lärmiljöer som gör skolarbetet lättare för alla våra elever.

Genom satsningar på anpassade skollokaler, kompetens och en lärande organisation rustar vi för att klara vårt uppdrag. Vi vill visa exempel på hur vi gör för att lyckas. I SiS workshop ”Rätten till utbildning för de allra mest utsatta eleverna. Så skapar vi tillgänglig undervisning inom statliga ungdomshem” berättar vi mer. Lyssna på oss där, och besök vår monter där vi visar hur en modern lärmiljö hos SiS kan se ut.