Se föreläsningar från Barnrättsdagarna 2024 i efterhand

 

Nu fyller vi på kunskapsbanken och släpper inspelade föreläsningar från Barnrättsdagarna 2024 – tema barnets rättigheter när föräldrar har svårigheter!

Barnrättsdagarna 2024 bjöd på en djupdykning i ämnet barns rätt som anhöriga, genom föreläsningar och seminarier. Temat belystes från olika perspektiv och erbjöd insiktsfulla diskussioner om hur vi kan arbeta för att alla barn ska få rätt stöd och information när de växer upp med föräldrar som har egna svårigheter.

Ta del av föreläsningar som:

  • Allt hänger ihop – om hur våra livsbanor formas av händelser tidigt i livet – Steven Lucas
  • Barn som säljer sexuella tjänster när föräldrar har ekonomiska svårigheter – ECPAT
  • Hur skapar vi stödverksamhet som ungdomar vill delta på – Maskrosbarn
  • Barn ska få den information och hjälp de har rätt till när de är anhöriga – Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  • Vad händer med ett barn när en förälder försökt mörda? – Jessika Sillanpää

Och många fler!

Missade du dessa föreläsningar eller vill du se dem igen? Ta del av dem här!