Möt vår guldutställare SiS

SiS på Barnrättsdagarna

Statens institutionsstyrelse (SiS) vårdar samhällets allra mest utsatta. Myndigheten bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. I samverkan med socialtjänsten ger myndigheten ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. Myndighetens uppdrag är inte sällan att ta vid när alla andra metoder är uttömda. För kommunerna kan en placering på SiS vara det sista alternativet för barn och unga med de allra största behoven.

Seminariet Barn och ungas rätt till ett liv utan kriminalitet

Antalet unga som har kopplingar till gängkriminalitet ökar, och likaså andelen unga som har en mer komplicerad psykisk ohälsa. Utmaningarna växer därför i SiS arbete, som är den samhällsaktör och myndighet som kan målgruppen unga kriminella allra bäst. SiS uppdrag är att försöka hitta en vilja till förändring, motivation och alternativ till en kriminell livsstil.

Kom gärna och lyssna på SiS verksamhetsexperter i programpunkt 3A, onsdag den 19 april klockan 10.05.

Läs mer på SiS webbplats – Plats för förändring, Statens institutionsstyrelse (stat-inst.se)