Hur ser det ut i Sverige? Fakta och statistik kring barns levnadsvillkor

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har kartlagt och sammanfattat svensk forskning om ungdomar från 2008 till 2016.

Disa Bergnehr, docent på avdelningen för socialt arbete, Jönköping University presenterade resultatet i denna rapport. Fokus har lagts på ungdomars uppväxt- och levnadsvillkor och hur dessa skiljer sig beroende på bland annat kön, ursprung, socioekonomiska förutsättningar och funktionsnedsättning. I rapporten granskas särskilt ekonomiska villkor, utbildning, hälsa, fritid, inflytande och delaktighet, boende, sysselsättning, och brottslighet och utsatthet för brott.

Jämlikhet och jämlika villkor betyder att alla har samma möjligheter att utvecklas, tillgodogöra sig  utbildning, uppnå god socioekonomisk standard, vara vid god hälsa och uppnå sin fulla potential. Ojämlika villkor innebär att vissa grupper har sämre chanser än andra till utveckling, lärande och välmående.  Syftet är att sammanställa svenska studier från 2008 till 2016 som granskar ungdomars uppväxt- och levnadsvillkor och hur dessa skiljer sig beroende på kön, ursprung, ekonomiska förutsättningar och funktionsnedsättning. Rapporten bygger på två typer av material: nationella rapporter från svenska statliga myndigheter och organisationer, och vetenskapligt granskade forskningsstudier.

Se filmen från Disas föreläsning

Ladda ner Disas presentation här