Från Motstånd till Framgång

– Att motivera när ingen motivation finns

Martin Hugo: Forskare, grundskollärare, författare och lektor i pedagogik vid Jönköping university.

I sin forskning studerar Martin hur meningsfullt lärande i skolan kan se ut för barn, ungdomar och unga vuxna som utbildningssystemet tidigare har misslyckats med att möta. Martins forskning handlar om barn och ungdomar som ofta inte identifierar sig som skolelever som kan lyckas och som har byggt upp ett inre motstånd mot skolarbete. Hur ser skolan ut när dessa barn och ungdomar upplever den som meningsfull? Hur arrangeras en skola som ger dem förutsättningar att nå skolframgång?

Se filmen från Martins föreläsning:

”Det handlar om unga medmänniskor som har gått ut grundskolan med dåligt självförtroende i skolrelaterade aktiviteter och en negativ skolidentitet som innebär att de inte ser sig själva som lärande och framgångsrika skolelever. Hur ser skolan ut när denna negativa skolidentitet kan utvecklas i positiv riktning och dessa elever kan nå skolframgång och ta sina första betyg? I tre olika forskningsprojekt har jag under de senaste 13 åren beskrivit vad som kan göra skillnad i skolan för dessa medmänniskor. Mitt avhandlingsarbete var en fallstudie där jag följde en elevgrupp med mycket låga meritvärden från årskurs 9 under deras tre år på gymnasieskolans Individuella program. Det andra forskningsprojektet handlade om meningsfullt lärande i skolverksamheten för tvångsomhändertagna barn och ungdomar på särskilda ungdomshem. Det senaste forskningsprojektet handlade om en anpassad IT-utbildning för unga vuxna med Asperger. Min forskning utgår teoretiskt ifrån livsvärldsfenomenologin och jag använder mig av ett etnografiskt angreppsätt som innebär att jag tillbringar mycket tid i de sammanhang och med de människor jag vill berätta något om. Denna deltagande observation kombineras med elev- och lärarintervjuer.”

Ladda ner Martins presentation här