4c Utveckling av arbetsformer internt för barns delaktighet (film)

Under seminariet presenterar Socialstyrelsen sitt arbete med att utveckla den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i den egna verksamheten. Vi redogör för våra erfarenheter av att kartlägga och analysera utvecklingsbehov och ta fram verksamhetsanpassat stöd till medarbetare om hur barnkonventionen kan omsättas i praktiken, särskilt rörande barns delaktighet. Vi ser seminariet som en möjlighet till erfarenhetsutbyte om vilka utmaningarna och möjligheterna är när det gäller att integrera och stärka ett barnrättsperspektiv.

Föreläsare: Thomas Jonsland

Organisation: Socialstyrelsen