3b Barns rätt att komma till tals i samarbetssamtal och utredningar

”Min utredning” – tillsammans ökar vi barns delaktighet. 

I Upplands Bro kommun tyngdes socialtjänsten av brister i handläggningen och hög personalomsättning. En extern revision hjälpte till med att formulera en åtgärdslista där en ökning av barns delaktighet fanns som en högt prioriterad fråga.

Med ett tydligt och barnanpassat material bjuds barnen som kommer i kontakt med socialtjänsten in till att bli delaktiga i utredningsarbetet.

– Häftet ”Min Utredning och kontakt med socialtjänsten” ger barn information, förståelse och inflytande i den egna utredningen. Cecilia Mollo Perez, samordnare, Linda Agnekil, socialsekreterare och Meys Alsuhaili, socialsekreterare, Social-kontoret, Barn- och ungdomsenheten i Upplands-Bro kommun berättar om hur de arbetat fram häftet och de goda erfarenheter de sett hittills.

I samarbete med FoU Nordväst pågår en forskningsstudie kring häftets effekt. Genom att jämföra utredningsarbetet med kommuner som inte använder häftet hoppas man få syn på hur häftet används och om barn upplever sig delaktiga i utredningsarbetet. Resultat väntas under senare delen av 2018.

Upplands Bro
Film

Barns rätt att komma till tals i samarbetssamtal.
I Motala kommun arbetar öppenvården med samarbetssamtalen. Alla barn till föräldrarna i samarbetssamtal har möjlighet att i tre samtal undersöka barnets situation och vardag, upplevelser och känslor barnet bär på och tankar inför framtiden.

Att alla barn erbjuds tre samtal när föräldrar går i samarbetssamtal, ger barn möjligheter att göra sin röst hörd och få anpassad information.

– Under samtalen använder vi oss känslokort och berättelser för att underlätta för barn att undersöka vad de tycker och känner inför sin situation, beskriver Helena Isaksson och Ammi Albinsson vid sociala resursverksamheten i Motala. Känslor som glädje, ledsenhet, lojalitet och rättvisa är inte ovanliga.

Efter de tre samtalen återkopplar samtalsledarna med barnets tillåtelse, vad som kommit fram i samtalen. Föräldrarnas uppgift är då att lyssna. Därefter fortsätter samarbetssamtalen. Därefter sker en återkoppling med barnen för att se om det blivit bättre. Forskning i Australien på en liknande modell tyder på att det ger vinster på både lång och kort sikt på barnens hälsa.

Såväl barn som föräldrar är nöjda med arbetssättet:

”Jag skulle rekommendera andra att gå hit för dom hjälper ju barnen att prata ut hur man känner och tycker. Det är ganska svårt att säga till sina barn vad man känner och tycker och det får man ju hjälp med här.”

Modellen är utvärderad av FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete vid Linköpings kommun. Där han man funnit att föräldrarna som får barns berättelse till sig har lättare att hitta samförståndslösningar. Det verkar leda till att föräldrar kan gå vidare och inte fastnar i en konflikt.

Till modellen