Det är fullsatt och anmälan är nu stängd

Varmt välkomna alla ni som anmält er!

Vi måste på grund av det stora intresset och antalet anmälningar stänga anmälan till årets Barnrättsdagar tidigare än planerat. Den 24 mars var planerad sista dag att anmäla sig till Barnrättsdagarna 2018 men eftersom vi redan uppnått maxantalet deltagare kan vi inte ta emot fler anmälningar.

När vi träffas den 24-25 april i Örebro så kommer vi vara drygt 1 200 personer som tillsammans diskuterar alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor.