Filmer från stora scenen

Detta hände på stora scenen under Barnrättsdagarna 2017.

Lever Sverige upp till barnkonventionen för barn på flykt? – Fredrik Malmberg

Ahmad Khan Mahmoodzada – Det här är ingen filmtrailer. Det är mitt liv.

Förändrade möjligheter och rättigheter

Mänskliga rättigheters roll i en tid av kris – Morten Kjaerum

Att se möjligheter i en svår tid – Jan Eliasson

Stora priset

Idéburna organisationers roll och betydelse

Åsa Regnér, barnminister

Hur kan myndigheterna samverka för att säkerställa barns rättigheter i migrationsprocessen? Panel

Integration och inkludering – Framgångsfaktorer och nycklar

Integrering och inkludering i praktiken – Pia McAleenan

Integrering och inkludering i praktiken – Åsa Heimer

Jag var precis som du. – Negra Efendic

Integrering och inkludering i praktiken – Charlotte Palmstierna