3d: Människohandel av barn för sexuella ändamål i Sverige

Barn ska enligt Barnkonventionen (art 34 & 35) skyddas från alla former av sexualiserat våld inklusive människohandel. I seminariet om människohandel av barn för sexuella ändamål i Sverige presenteras två olika arbeten.

Dels presenteras resultat från en skolundersökning där unga fick frågor om människohandel, dels en bok om att möta barn som misstänks vara utsatta för människohandel.

I skolundersökningen, Unga sex och Internet, tillfrågades 5 800 elever i år 3 på gymnasiet om människohandel för sexuella ändamål. Drygt en procent svarade att de hade erfarenhet av att ha varit med om människohandel för sexuella ändamål och nästan 6 % kände till någon som varit med om människohandel. En fjärdedel av dessa hade utländsk bakgrund.

De unga som varit med om människohandel inom eller utanför Sveriges gränser har, oberoende av på vilket sätt de handlats (sexuellt, för att stjäla eller annat ändamål) gemensamma nämnare. De har alla utnyttjats, varit med om separationer och traumatiska upplevelser. Därför finns det för alla som i sin profession möter barn skäl att vara påläst och fundera kring vad som är viktigt att tänka på när man möter barn som misstänks vara utsatta för människohandel. I boken Den Långa Resan (Landberg, Jonsson & Svedin, 2015) beskrivs faktorer som kan utgöra en risk för att barn ska utsättas för människohandel, på vilkets ätt människohandel kan påverka barnen i form av traumatisering och stress följt av vilka behov och rättigheter barnen har. Det beskrivs också hur ett första bemötande på till exempel ett boende kan utformas för att öka motivationen för barnet att stanna och avsluta sin resa under vilken de varit utsatta för människohandel och kanske sexuell exploatering.

Gisela Priebe, docent vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet, och gästlektor vid Barnafrid, Linköpings universitet Gisela.Priebe@psy.lu.se

Linda Jonsson, universitetslektor vid Barnafrid, Linköpings universitet

Åsa Landberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Ladda ner presentationen här