5e Möten mellan psykolog och barn och unga som upplevt krig, flykt och övergrepp

I Uppsala tar Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade emot barn från 13 år för behandling, oavsett legal status. Nu funderar man på att sänka åldern till sex år. Samtidigt är arbetet tungt för de som finns där för att lyssna på och stödja de drabbade barnen.

”Det första ord jag lärde mig på svenska var ’trygg’. Polisen sa du är trygg nu”, berättade Amir, 13 år, för sin terapeut Isabel Petrini, leg. Psykolog vid Röda Korsets behandlingscenter i Uppsala. Amir fick uppehållstillstånd nästan direkt och en engagerad, god man. Men han hade enorma skuldkänslor. Precis som många andra barn på flykt kände Amir skuld, både för vad som hänt innan flykten och för att han nu har det bra i Sverige medan familjen fortfarande har det svårt på annat håll.

– Så småningom, när vi kunde sätta hans känslor i ett större perspektiv kom han igång med sina sociala kontakter och orkade ta kontakt med sin familj, berättar Isabel Petrini.

I terapin arbetar hon ofta med en kortlek som innehåller alla barnkonventionens artiklar. ”Jag har rätt att bli behandlad med respekt. Jag har rätt att få hjälp och skydd om någon är elak mot mig.” är kort som Amir valt ut där han tycker att Sverige lever upp till konventionen. Men andra kort var inte lika självklara: ”Hur ska jag kunna få hjälp att leva och utvecklas när jag inte får leva med min mamma? Och det här med att rätten till skydd mot droger, där är det inte så bra här”, konstaterade han.

Psykologerna vid centret i Uppsala får ofta frågor kring bemötande och behandling av barn som varit utsatta för mycket våld. Ett nyckelord är kontroll.

– Många vi träffar har upplevt en total kontrollförlust. De har trott att de skulle dö och har inte haft resurser eller strategier för att ta sig ur den känslan. Då behöver vi arbeta med att bygga upp tilliten igen. Det kan exempelvis vara nödvändigt för patienten att få bestämma själv om detaljerna i behandlingsarbetet, fortsätter Isabel Petrini.

– Vi får också frågor kring om det är någon idé att prata med barn som kanske snart ska utvisas. Avvakta inte, säger jag då. Ta samtalet direkt, även om ni möter ett barn som ska skickas tillbaka nästa dag. Att ha någon att dela skräcken inför återvändandet, eller tidigare trauman med, kan betyda oerhört mycket för barnet.

Att arbeta med stöd av tolk är en vanesak, det är en förutsättning för arbetet, menar Isabel Petrini. Under samtalet får hon möjlighet att observera kroppsspråk och gester, mimik osv medan personen pratar.

– Det som kan vara svårt är om tolken blir berörd på olika sätt och blir väldigt påverkad av det barnet berättar. För då är empatiutrymmet ”upptaget ”och jag måste luta mig bakåt för att skapa mer balans i rummet. Men också det går att lösa. Vi brukar prata med tolken efteråt, säger Isabel Petrini.

De personer som likt Isabel Petrini arbetar med terapi behöver reflektionstid för att ta hand om sig själva efter det tunga arbetet Det är viktigt med en tillåtande miljö där man själv får vara ledsen, arg, känna att man inte kommer någon vart och klaga över att man känner sig misslyckad. Men det är svårare att utföra arbetet något i privatlivet inte fungerar som det ska.

Det finns fem behandlingscenter inom Röda Korset. Det finns också en fristående stiftelse i Stockholm som använder sig av Röda Korsets namn, men arbetar på ett lite annorlunda sätt. Alla tar inte emot barn. I Uppsala samarbetar behandlingscentret och Röda Korsets Uppsalakrets kring särskild verksamhet för barn.

Teamen samarbetar också med Röda Korsets övriga verksamhet för att kunna hänvisa patienter rätt om de behöver hjälp med efterforskning av försvunna familjemedlemmar, familjeåterförening, stöd i asylärendet, eller vill delta i sociala verksamheter.

Många av dem som behandlas i Uppsala kommer dit via skolan, gode män, psykiatrin, eller egen anmälan. Men kön är alldeles för lång kö, uppåt åtta månader.

– Det känns inte kul med så många barn i kö, men vi rekryterar fler medarbetare och hoppas få ner väntetiderna snart, säger Isabel Petrini.

Läs mer:
Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Uppsala
För mer information, ring tel: 018-18 75 63.

Ladda ner presentationen