2g: Barn i Väntan/Barn i Start

– Psykosocialt stöd till asylsökande och nyanlända barn och ungdomar

Framgångsrikt program utvecklas vidare

Barn som deltagit i de två programmen Barn i Väntan (BIV) och Barn i Start (BIS) står bättre rustade att hantera sin vardag, vilket in sin tur bidrar till ökad självkänsla och större självförtroende. Det är några av slutsatserna från en nyligen genomförd utvärdering.

– Tanken med verksamheten är att ge barnen kunskap om sig själva och om asyl- och integrationsprocessen. Programmen ger barnen möjlighet att förstå mer om vad som händer både omkring dem och inombords, berättar Helene Rahm som är verksamhetschef på Individuell Människohjälp i Skåne.

Barn i Väntan (BIV) och Barn i Start (BIS) startade 2004 och bygger på ett enkelt pedagogiskt upplägg som tagits fram av Svenska kyrkan och Individuell Människohjälp (IM). Metoden fokuserar på barnets egna känslor och upplevelser och syftet är att stärka barnets identitet, självkänsla och självförtroende.

Barnen träffas stadievis i grupper om åtta, tillsammans med tolk och två ledare som oftast är högskoleutbildade. Programmet pågår under fjorton veckor där deltagarna träffas två timmar om dagen.
Sedan starten har verksamheten utvecklats vidare med särskilda föräldragrupper och det har spritts runt om i Sverige. I slutet av april kommer också en reviderad metodhandbok.

– Det här är ett enkelt program som inte är så kostsamt och som hjälper barn att snabbare integreras i samhället. Vårt fokus ligger på det positiva, det som fungerar hos barnen. Vi går aldrig in och rättar barnen, det är deras berättelse som räknas. VI bekräftar barnet så att de känner att vuxna ser och lyssnar. På det sättet stärker vi dem och ger dem ökat framtidshopp, allt sådant som går att de klarar sin vardag bättre, säger Ann Lidgren som är präst i Svenska kyrkan och fortsätter:

– En mamma berättade att hennes barn nu kunnat börja prata om flykten över havet, något de tidigare varit helt tysta om. Föräldrarna säger också att barnen blivit gladare fått mer energi, vilket gör det lättare för dem att klara skolan.

Positiv spiral
En nyligen gjord utvärdering av verksamheten visar också att programmen har positiva effekter, även på längre sikt avslutar Helene Rahm:

– Programmen bidrar till att skapa en positiv spiral där barnen upplever en ökad känsla av deltagande i det nya landet. De känner sig som en del av något större och det ökar tryggheten. Eller som en tidigare deltagare sa: ”Idag fixar jag allt, tidigare hade jag inte ens vågat lämna in ett CV och söka jobb”.

Läs mer:

Barn i Väntan
På bilden, från vänster:

Helene Rahm
Ann Lidgren