4a: ”Jag är här nu”

– att arbeta och bedriva forskning tillsammans med ungdomar som anlänt till Sverige.

”Vi upptäckte att vi var viktiga i ungdomarnas nätverk”

– Vi arbetar med och forskar samtidigt om unga människor som just har kommit till Sverige, om deras nätverk och liv. Utgångspunkten är ’jag är här nu’ med riktning framåt, berättar Jenny Säflund, barnombud vid Unga Station.

Hon berättar vidare att deltagarna inte behöver säga vad de heter eller vilken status de har i förhållande till statliga myndigheter för att få vara med.

Unga Station är en verksamhet inom Stockholms Stadsmission som arbetar med och för barn och ungdomar. Grundmodellen är att kombinera öppen verksamhet med stöd till nyanlända ungdomar och blivande unga föräldrar samt barn och unga upp till 20 år. Det finns även en öppen förskola, rådgivning riktad till unga föräldrar och en särskild verksamhet för unga tjejer. Deltagarna i Unga Station kan få samtalsstöd och prata om jobbiga saker som händer i livet med ett barnombud. Barnombuden är vuxna som är experter på att möta barn och unga.

All hjälp är gratis och deltagarna väljer själv hur mycket de vill vara med.

– Vi jobbar nära tillsammans med ungdomarna. Det får ta den tid det tar att komma framåt och budskapet är ’vi är med dig tills du är klar’, förtydligar Jenny Säflund.

Tillsammans med Linköpings universitet och Margareta Hydén, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet och University of Manchester, forskar Unga Station också kring den betydelse nätverk har i ungdomarnas liv. Forskningen bedrivs i forskningscirklar där unga vuxna och unga föräldrar diskuterar olika teman i grupp och får svara på intervjufrågor. Medverkan bygger på förtroende och på möjligheten att få göra sin röst hörd, att berätta om vad de själva behöver. Den mest centrala frågan har varit ”hur har ditt nätverk hjälpt dig i den situation där du befinner dig nu?”.

Ungdomarna har också fått göra ”nätverkskartor”, där de ritar sig själva i mitten och andra aktörer eller personer i eller utanför en större cirkel.

– De ungdomar vi arbetar med har ofta inget nätverk, eller ett väldigt skört nätverk. Vi har tack vare forskningen förstått att vi är viktiga för ungdomarna. Att vårt arbetssätt faktiskt genererar vad vi kallar ett expanderat familjenätverk. Unga Station har blivit en ställföreträdande familj, ett nytt nätverk som under en tid finns vid ungdomens sida, säger Jenny Säflund.

– Arbetssättet är nytt. Vi erbjuder de här ungdomarna ett sammanhang där de inte behöver känna sig ifrågasatta och där deras egna önskemål efterfrågas. Det skapar en känsla av inkludering och gemenskap, där deltagarna kan få känna sig som ”vanliga” ungdomar, säger leg. psykoterapeut Daniel Söderberg, barnombud vid Unga Station.

– Målet med verksamheten är också att de ungdomar vi arbetar med ska kunna ta till sig en god modell för att bygga nya relationer och nya nätverk, avslutar han.
Läs mer:

Unga Station
Margareta Hydén

Ladda ner presentationen

På bilden:
Jenny Säflund
Daniel Söderberg
Margareta Hydén