3e: Älskade Barn – studiecirklar för föräldrar i nytt land med barn 0-18 år

Ingen pratar om galonbyxorna!

Samtal mellan jämbördiga, diskussioner och inte föreläsningar. Avspänd atmosfär, praktiska vardagsfrågor i kombination med ett övergripande rättighetsperspektiv. Så kan man sammanfatta framgångsfaktorerna bakom studiematerialet Älskade barn.

– Barns rättigheter går som en röd tråd genom älskade barn. Det handlar om folkbildningens metod där alla får komma till tals, ett demokratiskt samtal i den lilla gruppen där ingen expert leder, berättar Karin Ekermann som är utveck¬lingsledare på Studiefrämjandet.

Älskade barn är ett studiematerial om barn och föräldraskap framtaget av Studiefrämjandet. Det består av arton studiecirklar med barnets rättigheter som utgångspunkt. Innehållet sträcker sig från att vänta barn, över barnaåren och upp i tonåren.

Hur går det då till konkret när studiecirklarna genomförs? Seynab Haji är studiecirkelledare i Uppsala:

– För varje cirkelträff finns en bild som är helt oberoende av språk och frågeställningar till stöd för cirkelledaren. Det finns också ledarmaterial på olika språk, berättar hon.

Det händer att diskussionen blir intensiv, som till exempel vid ett tillfälle då en man hävdade att matlagning var kvinnors sak, något en annan man inte accepterade.

– Det blev en väldig diskussion och jag njöt av det! Det var folkbildning, demokrati! fortsätter Seynab nöjt.

Luka Anic är områdeschef för Studiefrämjandet i Västerbotten. Att vara föräldrar – konstaterar han – är livets största utmaning, oavsett om man kommer från Asmara, Arboga eller Aleppo. Men det blir väldigt mycket krångligare för den som flyttar till ett annat land.

– Många uppskattar att vi också pratar om små saker. Jag kommer själv från Kroatien, och jag har en tioåring. I Kroatien finns det bara byxor, här finns det galonbyxor, regnbyxor – säkert arton olika sorters byxor! Vilken förvirring skapar inte det på dagis – och med vem kan nyanlända prata om såna vardagsfrågor?

Hetty Rooth är doktorand vid Mälardalens högskola och en av författarna till studiecirkelmaterialet:

– Det handlar inte om färdiga lösningar, utan om att få in ett naturligt samtal i cirklarna. Men även där är det viktigt att diskutera maktfrågan, för vuxna har makten över barnen. Hur ser vi relation mellan barn och vuxna, vilket utrymme ger vi barn?

Anna Hammar arbetar med Älskade barn på Järvafältet i Stockholm där man samarbetar med över 150 lokala föreningar. Idag sker också ett omfattande samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning där Eva-Britt Leander arbetar.

– Även när vi från stadsdelsnämnden kallar till något så kommer det inte alls lika mycket folk som till Studiefrämjandets kurser, så för oss är det oerhört bra att samarbeta med dem. De har kommit på något som vi inte klarar, konstaterar Eva-Britt Leander.

Läs mer
Ladda ner studiematerialet

Ladda ner Föräldrafoldern

Ladda ner presentationen Älskade barn

Ladda ner presentationen Vuxna ska lyssna på barnen

Ladda ner pdf:en Älskade barn i skolan

Läs mer om projektet på webbplatsen www.alskadebarn.eu

Bildtext, från vänster
Hetty Rooth Karin Ekermann, Luka Anic, Eva-Britt Leander, Anna Hammar, Seynab Haji