Uttalande för barns rättigheter antaget under barntoppmötet 24 april

Under måndagen hölls toppmötet ”High level meeting on Europé’s challenge to ensure a right perspective for children in migration”. Mötet arrangerades av Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med Sveriges Riksdag.

I Riksdagens förstakammarsal samlades 120 internationella och svenska experter och praktiker inom barns rättigheter.

Ett tydligt tema var hur viktigt säkra och lagliga vägar in i Europa är speciellt för barn som grupp. Det är dels för att minska farorna med resan in i EU, till exempel över medelhavet, och det skulle minska flyktingsmugglingen. Enligt flera talare är det också ett bra sätt att hindra att barn försvinner efter ankomsten till ett europeiskt land, ett problem som är stort över i hela Europa.

Frågan om människohandel och sexuell exploatering har också tagits upp ur flera vinklar, dels genom hur barn kommer i skuld till flyktingsmugglare, dels hur oskyddade barn har varit och hur viktigt det är att få en ”guardian” eller god man.

Bland talarna fanns barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér som poängterade flickors och pojkars lika värde och att de ska behandlas som barn. De ska inte utsatta för diskriminering, och det kan finnas olika skäl att söka skydd för pojkar och flickor. Ministern lyfte också vikten av att inga barn ska vara gifta i Sverige.

Barnombudsman Fredrik Malmberg talade om den kraft som barn bär på och som vi är dåliga att ta vara på, att lyssna på barns röster.

Från ledamoten i EU-parlamentet och vice ordförande för EUs parlamentariska grupp för barns rättigheter, Anna Maria Corazza Bildt, talade om att registrering och upptagande av fingeravtryck av barn måste ske omedelbart och grundligt som skydd för barnet. Detta som ett verktyg för att försvåra för flyktingsmuggling.

I en interaktiv session som engagerade deltagarna i toppmötet med verktyget Roundup diskuterades fyra frågor i smågrupper som redovisades i för hela toppmötet. Frågorna var lagliga sätt att ansöka om internationellt skydd; barns egna asylskäl och barnspecifika asylskäl; familjeåterförening, samt; alternativ till att sätta barn i förvar.

Ett tema som diskuterades var det nya gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) som är under utformning. Som sista punkt under toppmötet antogs ett uttalande undertecknat av medlemmarna i European Network of Ombudspersons for Children (ENOC). I uttalandet ställs sju krav på det nya gemensamma asylsystemet:

· barn och unga ska få lagliga vägar in i EU

· möjlighet till långsiktiga eller permanenta uppehållstillstånd för barn i behov av internationellt skydd

· Rätt till familjeåterförening

· Förbud mot att barn och unga placeras i förvar

· Särskilda krav för trygghet och säkerhet vid återvändande till hemlandet

· Krav på åtgärder för att öka omfördelning av barn och unga inom omfördelningssystemet.

· Ge möjlighet till statslösa barn och unga att få ett medborgarskap, en rättighet de har enligt barnkonventionens artikel 7.

Läs hela uttalandet (på engelska)

Läs Barnombudsmannens debattartikel