I fyra år har han varit en av världens mäktigaste.

Jan Eliasson vice generalsekreterare FN 1 juli 2012 – 31 december 2016 är en av årets huvudtalare

Jan Eliasson är en svensk diplomat och politiker. Han har varit Sveriges FN-ambassadör, ordförande i FN:s generalförsamling och medlare i sex världskonflikter. Nu senast vid årsskiftet 2016/2017 avgick han som vice generalsekreterare för FN där han tjänstgjort som FN-chefen Ban Ki Moons högra hand sedan 2012.

Han var ordförande i FN:s generalförsamling 2005–2006 och Sveriges utrikesminister mellan 24 april och 6 oktober 2006. Han har också fungerat som diplomat och ambassadör.

På Barnrättsdagarna kommer ni få höra honom tala under rubriken Att se möjligheter i en svår tid.

Åren 1980–1986 deltog Eliasson som Olof Palmes rådgivare i FN:s medlaruppdrag i kriget mellan Iran och Irak. Från 1988 till 1992 tjänstgjorde han som Sveriges FN-ambassadör i New York, där han bland annat fungerade som generalsekreterarens personlige representant i Iran–Irak-konflikten. Åren 1991–1992 var han vice ordförande i ECOSOC.

Eliasson var 1992–1994 undergeneralsekreterare i FN och chef för den nyinrättade avdelningen för humanitär hjälp, UNOCHA, då han bland annat verkade för ökat bistånd till Somalia. I oktober 1994 blev han ordförande i ESK-gruppen för medling mellan Armenien och Azerbajdzjan i konflikten kring regionen Nagorno-Karabach. Åren 1994–2000 var han kabinettssekreterare vid UD.

2000–2005 verkade Jan Eliasson som Sveriges ambassadör i USA. I juni 2005 valdes han (som förste svensk) till ordförande för FN:s generalförsamling på ett mandat som löpte ut den 11 september 2006.

Eliasson utsågs den 27 mars 2006 till Sveriges utrikesminister efter den avgångna Laila Freivalds. Han tillträdde posten den 24 april, men behöll sitt uppdrag i FN parallellt med utrikesministerposten fram till september. Tiden som utrikesminister blev dock kort till följd av socialdemokraternas valförlust i september 2006. Hans största insats som utrikesminister blev evakueringen av svenskar i Libanon under konflikten med Israel sommaren 2006.

I december 2006 utsågs Eliasson till Förenta nationernas generalsekreterares särskilde sändebud i Darfur i Sudan, ett uppdrag han hade till juni 2008. Tillsammans med Margot Wallström fick han i uppdrag av Mona Sahlin i mars 2007 att leda en rådslagsgrupp för att utveckla socialdemokraternas utrikes- och EU-politik. Eliasson är sedan 1997 ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, och han har varit rådgivare åt Internationella Röda Korset. Eliasson var ordförande i Anna Lindhs Minnesfond 2007–2011, och sommaren 2009 utsågs han till ordförande i WaterAid/Sweden. Våren 2010 utsågs han av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon till särskild ambassadör för att genomföra FN:s Millenniemål.